doa dan imej

doa dan imej
                                                                                                                                                                      

Isnin, 11 Julai 2016

Surah 21: Al-Anbiyaa’ (Para Nabi) - Saad Al Ghamdi
*Muqaddimah* 

✏ Surah Al-Anbiya'(Nabi-Nabi)

✏ Klasifikasi: Makkiyah

✏ Surah ke-21

✏Juzuk ke-17

✏ Jumlah ayat : 112 ayat

✏ Surah yang terdiri daripada 112 ayat ini termasuk golongan surah Makkiyah. 

✏ Nama Al-Anbiya' (Arab: ٱلْأَنْبِيَاء)  digunakan kerana surah ini mengutarakan kisah beberapa orang nabi.

✏ Permulaan surah Al-Anbiya' menegaskan bahawa manusia lalai dalam menghadapi hari perhitungan hisab, kemudian berhubung adanya pengingkaran kaum musyrik Mekah terhadap wahyu yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu ‘alaihi wa sallam maka ditegaskan Allah, walaupun nabi-nabi itu manusia biasa, akan tetapi masing-masing mereka adalah manusia yang membawa wahyu yang pokok ajarannya adalah tauhid, dan keharusan manusia menyembah Allah Tuhan Penciptanya. Orang yang tidak mahu mengakui kekuasaan Allah dan mengingkari ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi itu, akan diazab Allah didunia dan di akhirat nanti. 

✏ Kemudian dikemukakan kisah beberapa orang nabi dengan umatnya. Akhirnya surah ini ditutup dengan seruan agar kaum musyrik Mekah percaya kepada ajaran yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu ‘alaihi wa sallam supaya tidak mengalami apa yang telah dialami oleh umat-umat yang dahulu.

💠🏀💠🏀💠🏀💠🏀💠


أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيطَانِ الرَّجِيْمِ

Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang terkutuk.
بِسْمِ ٱللهِ ٱلرَّحْمٰنِ ٱلرَّحِيم

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang


 🍄 Ayat 1 - 4 🍄 
Kiamat sudah dekat, namun manusia masih dalam kelalaian. 

💠 Ayat 1⃣ 
*Telah dekat kepada manusia hari menghisab segala amalan mereka, sedang mereka berada dalam kelalaian lagi berpaling (daripadanya).*

🏀 Ayat ini merupakan peringatan daripada Allah Subhanahu wa Ta‘ala bahawa kiamat sudah semakin hampir tetapi manusia masih berada dalam kelalaian. Mereka tidak mempersiapkan diri dengan bekalan yang cukup untuk menghadapi hari tersebut. Firman-firman-Nya yang lain:

📖 *_"Ketetapan Allah pasti datang, maka jangan kamu meminta agar dipercepatkan (datang)nya."_*
[Surah An-Nahl, 16:1]

📖 *_"Saat (hari kiamat) semakin dekat, bulan pun terbelah. Dan jika mereka (orang-orang musyrik) melihat suatu tanda (mukjizat), mereka berpaling...."_*
[Surah Al-Qamar, 54:1-2]

💠 Ayat 2⃣ 
*Tidak datang kepada mereka suatu ayat Al-Qur'an pun yang baru (diturunkan) daripada Rabb mereka, melainkan mereka mendengarnya, sedang mereka bermain-main,*

💠  Ayat 3⃣ 
*(lagi) hati mereka dalam keadaan lalai. Dan mereka yang zalim itu merahsiakan pembicaraan mereka: “Orang ini tidak lain hanyalah seorang manusia (juga) seperti kamu, maka apakah kamu menerima sihir itu, padahal kamu menyaksikannya?”*

🏀 Allah memberitahu bahawa mereka tidak memperhatikan wahyu yang diturunkan kepada rasul-Nya. Ayat ini ditujukan kepada kaum Quraisy dan orang-orang kafir.

🏀 Al-Bukhari meriwayatkan bahawa Ibnu ‘Abbas radhiallahu ‘anhuma berkata, "Kenapa kalian bertanya kepada Ahli Kitab tentang apa yang ada dalam tangan mereka, padahal mereka telah mengubahnya, menggantinya, menambahnya dan menguranginya, sedangkan kitab kalian adalah kitab yang paling baru milik Allah, yang kalian membacanya dan belum tercampur serta tidak ada cacat padanya?"

🏀 Mereka berbisik-bisik sesama mereka tentang kedudukan Nabi Muhammad sallallahu ‘alaihi wa sallam. Mereka beranggapan tidak mungkin baginda sallallahu ‘alaihi wa sallam itu seorang nabi dan dikhususkan pula menerima wahyu. Ini kerana baginda merupakan manusia biasa seperti mereka.

💠  Ayat 4⃣ 
*Berkatalah Muhammad (kepada mereka): “Rabbku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi dan Dia-lah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”*

🏀 Allah Maha Mengetahui segala perkataan yang mereka cuba sembunyikan. Dia-lah yang menurunkan Al-Quran yang merangkumi berita orang-orang terdahulu dan yang kemudian. Tiada sesiapa pun yang mempu mendatangkan seperti itu kecuali Yang Mengetahui rahsia langit dan bumi.

🍄 Ayat 5 - 6 🍄 
Pernyataan orang-orang kafir tentang Al-Qur'an dan Rasul, tuntutan mereka pada bukti-bukti/mukjizat dan sanggahan terhadap mereka.

💠 Ayat 5⃣ 
*Bahkan mereka berkata (pula): “(Al-Qur'an itu adalah) mimpi-mimpi yang karut, malah diada-adakannya, bahkan dia sendiri seorang penyair, maka hendaknya dia mendatangkan kepada kita suatu mukjizat, sebagaimana Rasul-Rasul yang telah lalu diutus.”*

🏀 Allah memberitahu keadaan orang-orang kafir yang keras menentang dan mengingkari kebenaran Al-Qur'an. Di kalangan mereka terdapat perbezaan pendapat tentang Al-Qur'an. Mereka kadang-kadang mengatakan bahawa Al-Qur'an itu sebagai sihir, syair, mimpi-mimpi dan juga menuduhnya sebagai hasil rekaan Nabi Muhammad sallallahu ‘alaihi wa sallan sebagaimana firman Allah:

📖 *_"Lihatlah bagaimana mereka membuat perumpamaan-perumpamaan untukmu (Muhammad); kerana itu mereka menjadi sesat dan tidak dapat lagi menemukan jalan (yang benar)."_*
[Surah Al-Isra', 17:48]

🏀 Mereka meminta ditunjukkan mukjizat seperti unta betina Nabi Saleh ‘alaihis salam dan mukjizat-mukjizat Nabi Musa serta Nabi Isa ‘alaihimas salam. Allah Ta‘ala berfirman:

📖 *_"Dan tidak ada yang menghalang Kami untuk mengirimkan (kepadamu) tanda-tanda (kekuasaan Kami), melainkan kerana (tanda-tanda) itu telah didustakan oleh orang-orang terdahulu...."_*
[Surah Al-Isra', 17:59]

💠  Ayat 6⃣ 
*Tidak ada (penduduk) suatu negeri pun yang beriman yang Kami telah binasakannya sebelum mereka, maka apakah mereka akan beriman?"*

🏀 Allah memberitahu bahawa Dia mengutuskan rasul-rasul beserta mukjizat masing-masing kepada setiap penduduk negeri. Namun mereka selalu mendustakan mukjizat tersebut. Akhirnya Allah membinasakan mereka disebabkan perbuatan mereka sepertimana firman Allah:

📖 *_"Sungguh, orang-orang yang telah dipastikan mendapat ketetapan Ra ccbbmu tidaklah akan beriman, meskipun mereka mendapat tanda-tanda (kebesaran Allah), hingga mereka menyaksikan azab yang pedih."_*
[Surah Yunus, 10:96-97]

🍄 Ayat 7 - 9 🍄 
Para rasul terdiri daripada kalangan manusia.

💠 Ayat 7⃣ 
*Kami tiada mengutus para rasul sebelum kamu (Muhammad), melainkan beberapa orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka, maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu, jika kamu tidak mengetahui.*

🏀 Allah Subhanahu wa Ta‘ala membantah orang-orang yang mengingkari perutusan para rasul daripada kalangan manusia. Dia menyatakan bahawa semua rasul yang terdahulu adalah lelaki daripada kalangan manusia dan tidak ada seorang pun di antara mereka yang berasal daripada golongan malaikat. Firman Allah dalam ayat-ayat yang lain:

📖 *_"Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu (Muhammmad), melainkan orang laki-laki yang Kami berikan wahyu kepadanya di antara penduduk negeri...."_*
[Surah Yusuf, 12:109]

📖 *_"Katakanlah (Muhammad): 'Aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul....'"_*
[Surah Al-Ahqaf, 46:9]

🏀 Oleh itu Allah menyuruh mereka bertanya kepada orang-orang yang memiliki pengetahuan daripada umat-umat terdahulu iaitu kaum Yahudi, Nasrani dan golongan yang lain sama ada para rasul yang diutuskan kepada mereka terdiri daripada kalangan manusia atau malaikat.

🏀 Para rasul daripada kalangan manusia merupakan kesempurnaan nikmat Allah Subhanahu wa Ta‘ala yang diberikan kepada makhluk-makhluk-Nya. Ini kerana mereka dapat menerima dan memahami risalah yang disampaikan oleh para rasul daripada kalangan mereka sendiri.

💠  Ayat 8⃣ 
*Dan tidaklah Kami jadikan mereka itu tubuh-tubuh yang tidak memakan makanan, dan tidak (pula) mereka itu orang-orang yang kekal.*

🏀 Ayat ini bermaksud, para nabi adalah manusia yang berjasad. Kehidupan mereka seperti manusia yang lain. Firman Allah dalam ayat-ayat yang lain:

📖 *_"Dan Kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu, melainkan mereka pasti memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar...."_*
[Al-Furqan, 25:20]

📖 *_"Dan Kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia pun sebelum kamu (Muhammad)...."_*
[Surah Al-Anbiya', 21:34]

🏀 Sesungguhnya para rasul adalah manusia biasa. Mereka makan, minum dan masuk ke pasar-pasar untuk berjual beli sebagaimana manusia yang lain. Hal ini tidaklah membahayakan mereka dan tidak pula merendahkan sedikit pun martabat mereka seperti yang dianggap oleh orang-orang musyrik.

🏀 Keistimewaan para rasul ialah mereka diberi wahyu oleh Allah. Para malaikat turun kepada mereka membawa wahyu yang mengandungi perintah dan larangan-Nya kepada hamba-hamba-Nya.

💠 Ayat 9⃣ 
*Kemudian Kami tepati janji (yang telah Kami janjikan) kepada mereka. Maka Kami selamatkan mereka dan orang-orang yang Kami kehendaki dan Kami binasakan orang-orang yang melampaui batas.*

🏀 Allah Ta‘ala benar-benar menunaikan janji-Nya kepada para rasul iaitu Dia menyelamatkan mereka dan pengikut masing-masing yang terdiri daripada kalangan orang-orang yang beriman. Dia juga membinasakan orang-orang yang zalim yang mendustakan ayat-ayat-Nya. 🍄Ayat 10  - 15 🍄
Keutamaan Al-Qur'an dan bagaimana orang-orang zalim dibinasakan.

💠 Ayat 1⃣0⃣ 
*Sesungguhnya telah Kami turunkan kepadamu sebuah kitab yang di dalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan bagimu. Maka apakah kamu tidak memahaminya?*

🏀 Dalam ayat ini Allah mengingatkan orang-orang musyrik tentang kemuliaan Al-Qur'an dan mendorong mereka agar mengetahui kemuliaannya dengan memahami dan mengkaji dengan hati yang terbuka.

🏀 Ibnu Abbas radhiallahu ‘anhuma mengatakan makna "Zikrukum" ialah sebab-sebab kemuliaan bagi kamu. 

🏀 Mereka yang memahami kemuliaan Al-Qur'an akan menerimanya dengan baik. Ini disebutkan dalam ayat lain melalui firman-Nya:

📖 *_"Dan sesungguhnya Al-Qur'an itu benar-benar adalah suatu kemuliaan besar bagimu dan bagi kaummu dan kelak kamu akan diminta pertanggungjawaban."_*
[Surah Az-Zukhruf, 43:44]

💠 Ayat 1⃣1⃣ 
*Dan berapa banyaknya (penduduk) negeri yang zalim yang telah Kami binasakan, dan Kami adakan sesudah mereka itu kaum yang lain (sebagai penggantinya).*

🏀 Ayat ini adalah bentuk ungkapan yang menunjukkan ramai bilangan mereka yang telah dibinasakan. Firman-firman Allah dalam ayat yang lain:

📖 *_"Dan betapa banyaknya kaum sesudah Nuh yang telah Kami binasakan...."_*
[Al-Isra', 17:17]

📖 *_"Berapa banyak kota yang Kami telah binasakan, yang penduduknya dalam keadaan zalim, maka (tembok-tembok) kota itu roboh menutupi atap-atapnya...."_*
[Al-Hajj, 22:45]

🏀 Setelah mereka dibinasakan, Allah akan menggantikan mereka dengan kaum yang lebih baik.

💠  Ayat 1⃣2⃣ 
*Maka tatkala mereka merasakan azab Kami, tiba-tiba mereka melarikan diri daripada negerinya.*

🏀 Ketika orang-orang yang zalim itu meyakini bahawa azab itu pasti akan menimpa mereka sebagaimana yang dijanjikan oleh nabi mereka, mereka cuba melarikan diri daripadanya.

💠  Ayat 1⃣3⃣ 
*Janganlah kamu lari tergesa-gesa, kembalilah kamu kepada nikmat yang telah kamu rasakan dan kepada tempat-tempat kediamanmu (yang baik), supaya kamu ditanya.*

🏀 Ayat ini merupakan penghinaan dan ejekan terhadap mereka. Dikatakan kepada mereka sebagai ejekan agar tidak melarikan diri daripada azab yang menimpa, tetapi kembalilah kepada kenikmatan hidup yang pernah mereka kecapi.

🏀 Maksud "Supaya kamu ditanya," ialah tentang ungkapan syukur yang mereka lakukan terhadap nikmat-nikmat itu.

💠  Ayat 1⃣4⃣ 
*Mereka berkata: "Aduhai, celaka kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim."*

🏀 Mereka mengakui dosa-dosa mereka ketika pengakuan itu tidak lagi bermanfaat buat mereka.

💠  Ayat 1⃣5⃣ 
*Maka tetaplah demikian keluhan mereka, sehingga Kami jadikan mereka seperti tanaman yang telah dituai, yang tidak dapat hidup lagi.*

🏀 Pengakuan yang dilafazkan terhadap kezaliman mereka itu terus menerus diucapkan sehingga mereka tidak bergerak dan suara mereka lenyap.

🍄 Ayat 16 -18 🍄 
Penciptaan alam dengan keadilan dan hikmah. 

💠 Ayat 1⃣6⃣ 
*Dan Kami tidak ciptakan langit dan bumi dan segala apa yang ada di antara keduanya dengan main-main.*

🏀 Allah Ta‘ala menciptakan langit dan bumi dengan hak, iaitu adil dan seimbang seperti firman-Nya:

📖 *_"(Dengan keadilan dan keseimbangan itu), Dia akan memberi balasan kepada orang yang berbuat jahat sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik (syurga)."_*
[Surah An-Najm, 53:31]

🏀 Allah Ta‘ala juga tidak menciptakan semua itu dengan sia-sia dan tidak pula sebagai permainan sebagaimana firman-Nya:

📖 *_"Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di kedua-duanya dengan sia-sia. Itu anggapan orang-orang kafir, maka celakalah orang-orang kafir itu kerana mereka akan masuk neraka."_*
[Surah Sad, 38:27]

💠 Ayat 1⃣7⃣ 
*Sekiranya Kami hendak membuat sesuatu permainan (isteri dan anak), tentulah Kami membuatnya dari sisi Kami. Jika Kami menghendaki berbuat demikian, (tentulah Kami telah melakukannya).*

🏀 Ibnu Abi Najih mengatakan daripada Mujahid, dia berkata ayat ini bermaksud sekiranya Allah Ta‘ala menghendaki, maka Dia tidak menciptakan syurga, neraka, kematian, kebangkitan dan tidak pula perhitungan.

💠 Ayat 1⃣8⃣ 
*Sebenarnya Kami melemparkan yang hak (kebenaran) kepada yang batil (tidak benar) lalu yang hak itu menghancurkannya, maka dengan serta merta (yang batil itu) lenyap. Dan kecelakaanlah bagi kamu kerana kamu menyifati (Allah dengan sifat-sifat yang tidak layak bagi-Nya).*

🏀 Allah Ta‘ala menjelaskan kebenaran lalu menyanggah kebatilan. Allah mengeji mereka disebabkan oleh perkataan yang direka-reka seperti mereka mengatakan Dia memiliki anak.

 🍄 Ayat 19 - 20 🍄 
Segala sesuatu adalah milik Allah sekaligus hamba-Nya.

💠  Ayat 1⃣9⃣ 
*Dan kepunyaan-Nya-lah segala yang ada di langit dan di bumi. Dan para malaikat yang di sisi-Nya, mereka tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembah-Nya dan tidak (pula) berasa letih.*

💠 Ayat 2⃣0⃣ 
*Mereka selalu bertasbih malam dan siang tidak henti-henti.*

🏀 Allah juga menerangkan bahawa para malaikat menghambakan diri mereka kepada-Nya dan sentiasa taat malam dan siang.

🏀 Para malaikat tidak menyombongkan diri dalam beribadah kepada-Nya sepertimana firman Allah:

📖 *_"Al-Masih (‘Isa putera Maryam) sama sekali tidak enggan menjadi hamba Allah, dan begitu juga para malaikat yang terdekat (kepada Allah). Dan barang siapa enggan menyembah-Nya dan menyombongkan diri, maka Allah akan mengumpulkan mereka semua kepada-Nya."_*
[Surah An-Nisa', 4:172]

🏀 Mereka berterusan beribadah kepada Allah Ta‘ala. Niat dan amal mereka didasari oleh ketaatan seperti firman Allah:

📖 *_"....(Para malaikat) tidak derhaka kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka, dan (mereka) selalu mengerjakan apa yang diperintahkan."_*
[Surah At-Tahrim, 66:6] 🍄 Ayat 21 - 25 🍄 
Sanggahan terhadap ilah-ilah palsu.

💠 Ayat 2⃣1⃣ 
*Apakah mereka mengambil ilah-ilah dari bumi, yang dapat menghidupkan (orang-orang mati)?*

🏀 Allah Ta‘ala menafikan perbuatan orang-orang yang menjadikan selain-Nya sebagai Ilah. Dia menyatakan bahawa ilah-ilah itu tidak berupaya sedikit pun menghidupkan orang-orang yang telah mati dan membangkitkan mereka dari bumi. 

💠 Ayat 2⃣2⃣ 
*Sekiranya ada di langit dan di bumi ilah-ilah selain Allah, tentulah kedua-duanya itu sudah rosak binasa. Maka Maha Suci Allah yang mempunyai ‘Arasy daripada apa yang mereka sifatkan.*

🏀 Allah Ta‘ala juga menyatakan bahawa sekiranya terdapat ilah-ilah selain-Nya di alam ini, nescaya hancurlah langit dan bumi. Firman-Nya yang lain:

📖 *_"Allah sekali-kali tidak mempunyai anak, dan sekali-kali tidak ada Ilah (yang lain) beserta-Nya, masing-masing ilah itu akan membawa makhluk yang diciptakannya, dan sebahagian daripada ilah-ilah itu akan mengalahkan sebahagian yang lain. Maha Suci Allah daripada apa yang mereka sifatkan itu."_*
[Surah Al-Mu'minun, 23:91]

🏀 Maha Suci dan Maha Tinggi Allah. Dia bersih dan bebas daripada apa yang mereka ada-adakan seperti mengatakan Dia mempunyai anak atau sekutu.

💠  Ayat 2⃣3⃣ 
*Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuat-Nya, dan merekalah yang akan ditanya.*

🏀 Allah Ta‘ala-lah yang menetapkan hukum dan tidak ada yang dapat menolak ketetapan-Nya. Tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi-Nya, disebabkan keagungan, kebesaran, ilmu, hikmah dan keadilan-Nya.

🏀 Sebaliknya Dia-lah yang akan menanyakan makhluk-Nya tentang apa yang mereka lakukan seperti firman-Nya:

📖 *_"Maka demi Rabbmu, Kami pasti akan menanyai mereka semua, tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu."_*
[Surah Al-Hijr, 15:92-93]

💠  Ayat 2⃣4⃣ 
*Apakah mereka mengambil sembahan-sembahan selain-Nya? Katakanlah: "Kemukakanlah hujahmu! (Al-Qur'an) ini adalah peringatan bagi orang-orang yang bersamaku, dan peringatan bagi orang-orang yang sebelumku." Sebenarnya kebanyakan mereka tidak mengetahui yang hak, kerana itu mereka berpaling.*

🏀 Allah Ta‘ala memerintahkan Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam meminta alasan daripada orang-orang yang mengambil ilah selain-Nya. Dia juga memerintahkan baginda supaya menerangkan bahawa Al-Qur'an yang dibawanya adalah sebagai peringatan, sama seperti kitab-kitab terdahulu. Setiap kitab yang diturunkan kepada setiap nabi yang diutus semuanya menyatakan bahawa tidak ada ilah (yang berhak diibadahi dengan benar) selain Allah tetapi orang-orang musyrik tidak mengetahui malah berpaling daripadanya.

💠 Ayat 2⃣5⃣ 
*Dan Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan Kami wahyukan kepadanya: "Bahawasanya tidak ada Ilah (yang berhak diibadahi dengan benar) melainkan Aku, maka beribadahlah kamu sekalian kepada-Ku."*

🏀 Ayat ini dijelaskan lagi dengan firman-firman Allah yang lain:

📖 *_"Dan tanyakanlah (Muhammad) kepada rasul-rasul Kami yang telah Kami utus sebelum engkau, 'Apakah Kami menentukan ilah-ilah selain (Allah) Yang Maha Pengasih, untuk disembah?'"_*
[Surah Az-Zukhruf, 43:45]

📖 *_"Dan sungguh, Kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat (agar menyerukan), 'Sembahlah Allah, dan jauhilah Taghut....'"_*
[Surah An-Nahl, 16:36]

🏀 Setiap nabi yang diutus oleh Allah menyeru kepada pengabdian hanya kepada Allah, tidak ada sekutu bagi-Nya. Sedangkan orang-orang musyrik tidak memiliki dalil atau bukti (untuk membenarkan perbuatan syirik mereka). Hujah atau alasan mereka itu sia-sia belaka di sisi Rabb mereka. Mereka akan mendapat kemurkaan dan azab yang pedih.

🍄 Ayat 26 - 29 🍄 
Sanggahan terhadap orang-orang yang menyatakan para malaikat itu adalah anak perempuan Allah, dan penjelasan tentang amal perbuatan serta kedudukan mereka.

💠  Ayat 2⃣6⃣ 
*Dan mereka berkata: "Rabb Yang Maha Pemurah telah mengambil (mempunyai) anak." Maha Suci Allah. Sebenarnya (para malaikat itu) adalah hamba-hamba yang dimuliakan,*

🏀 Allah Ta‘ala menyanggah mereka yang mengatakan Dia Subhanahu wa Ta‘ala Yang Maha Suci memiliki anak perempuan iaitu malaikat, sebagaimana dikatakan oleh orang-orang Arab jahiliyah.

🏀 Sesungguhnya para malaikat itu adalah hamba Allah yang dimuliakan di sisi-Nya, mempunyai kedudukan yang tinggi serta memiliki tingkat kemuliaan yang luhur. Mereka berada pada puncak ketaatan kepada-Nya sama ada dalam perkataan mahupun perbuatan.

💠  Ayat 2⃣7⃣ 
*mereka itu tidak mendahului-Nya dengan perkataan dan mereka mengerjakan perintah-perintah-Nya.*

🏀 Para malaikat tidak mendahului Allah Ta‘ala dalam sesuatu perkara pun dan tidak pula menentang apa yang diperintahkan kepada mereka. Mereka sentiasa bersegera melaksanakan perintah-Nya.

💠  Ayat 2⃣8⃣ 
*Allah mengetahui segala sesuatu yang di hadapan mereka (malaikat) dan yang di belakang mereka, dan mereka tidak memberi syafaat melainkan kepada orang-orang yang diredhai Allah, dan mereka itu selalu berhati-hati kerana takut kepada-Nya.*

🏀 Allah Maha Tinggi, pengetahuan-Nya meliputi mereka. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi-Nya dan mereka selalu berhati-hati lantaran sangat takut kepada-Nya.

🏀 Para malaikat tidak memberi syafaat melainkan kepada orang-orang yang Allah redhai. Firman-firman-Nya:

📖 *_"....Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi-Nya tanpa izin-Nya...."_*
[Surah Al-Baqarah, 2:255]

📖 *_"Dan tidaklah berguna syafaat di sisi Allah melainkan bagi orang yang telah diizinkan-Nya (memperoleh syafaat itu)...."_*
[Surah Saba', 34:23]

💠  Ayat 2⃣9⃣ 
*Dan sesiapa di antara mereka, mengatakan: "Sesungguhnya aku adalah ilah (sesembahan) selain Allah," maka orang itu Kami beri balasan dengan Jahannam. Demikianlah Kami memberikan pembalasan kepada orang-orang zalim.*

🏀 Seandainya ada salah seorang di antara mereka yang mengatakan bahawa sesungguhnya dia adalah ilah selain Allah, pasti Dia akan membalas perkataannya itu dengan memasukkannya ke neraka Jahannam. Begitulah juga balasan terhadap orang-orang yang zalim disebabkan kesyirikan dan kemaksiatan mereka. 

🏀 Dengan demikian gugurlah dakwaan mereka yang menganggap bahawa para malaikat adalah anak-anak perempuan Allah dan akan memberikan syafaat kepada mereka di sisi-Nya. 🍄 Ayat 30 - 33 🍄 
Tanda-tanda kekuasaan Allah di langit dan di bumi, antaranya adalah adanya malam dan siang.

💠  Ayat 3⃣0⃣ 
*Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahawasanya langit dan bumi itu kedua-duanya dahulu adalah sesuatu yang padu (menyatu), kemudian Kami pisahkan kedua-duanya. Dan daripada air, Kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tidak juga beriman?*

🏀 Allah Ta‘ala mengingatkan orang-orang yang mengingkari dan menyembah selain-Nya tentang kekuasaan-Nya yang sempurna dan kerajaan-Nya yang agung. Semua ini sudah jelas kepada mereka sebagai dalil-dalil atau bukti-bukti bahawasanya Dia-lah yang menciptakan dan mengatur segala ciptaan-Nya. Oleh itu jika mereka mengetahui dan tidak berpaling daripada bukti-bukti ini, bagaimana mungkin mereka menyekutukan-Nya.

🏀 Allah Ta‘ala menyatakan bahawa pada mulanya langit dan bumi seluruhnya saling bersambung dan tersusun antara sebahagian dengan sebahagian yang lain. Kemudian Dia memisahkan kedua-duanya dan menjadikan langit tujuh tingkatan dan bumi juga tujuh tingkatan. Langit yang dekat (langit dunia) dan bumi dipisahkan dengan udara. Lalu langit menurunkan hujan, sehingga bumi pun dapat menumbuhkan tanam-tanaman. 

🏀 Sa‘id bin Jubair mengatakan bahawa dahulu langit dan bumi saling melekat. Allah mengangkat langit dan memunculkan bumi daripadanya. Manakala Al-Hasan dan Qatadah pula mengatakan maksud "Kemudian Kami pisahkan kedua-duanya" ialah kedua-duanya dahulu bersatu lalu Dia memisahkan kedua-duanya dengan udara.

🏀 Setiap yang hidup berasal daripada air sepertimana hadis daripada Imam Ahmad, meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu, dia berkata:

📚 *_"Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya jika aku melihatmu, maka menjadi tenteramlah jiwaku dan aku pun menjadi bahagia. Beritahulah kepadaku tentang segala sesuatu.' Maka baginda bersabda, 'Segala sesuatu diciptakan daripada air.'  Aku berkata lagi, 'Beritahulah kepadaku tentang suatu perkara yang jika aku mengerjakannya maka aku akan masuk syurga.' Baginda bersabda, 'Sebarkanlah salam, berikanlah makanan, sambunglah tali silaturahim, bangunlah pada waktu malam ketika manusia sedang tidur, kemudian masuklah syurga dengan selamat.'"_*

💠 Ayat 3⃣1⃣ 
*Dan telah Kami jadikan pada bumi ini gunung-gunung yang kukuh supaya bumi itu (tidak) goncang bersama mereka, dan telah Kami jadikan (pula) di bumi itu jalan-jalan yang luas, agar mereka mendapat petunjuk.*

🏀 Gunung-gunung berfungsi untuk mengukuhkan, menetapkan dan memberatkan bumi agar tidak bergoncang atau bergerak-gerak sehingga manusia dapat menetap di atasnya.

🏀 Di celah-celah gunung-gunung pula terdapat lurah-lurah yang digunakan oleh manusia sebagai jalan atau laluan untuk bergerak dari satu daerah ke daerah yang lain. 

💠 Ayat 3⃣2⃣ 
*Dan Kami menjadikan langit itu sebagai atap yang terpelihara, sedang mereka berpaling daripada segala tanda-tanda (kekuasaan Allah) yang terdapat padanya.*

🏀 Allah Ta‘ala menciptakan langit dengan kekuasaan-Nya. Dia telah menghiasi dan menjadikannya di atas bumi seumpama sebuah atap yang terpelihara iaitu segala di langit dijaga oleh-Nya dengan peraturan dan hukum-hukum yang menyebabkan semuanya dapat berjalan dengan tertib dan teratur. Firman-firman-Nya tentang langit pada ayat-ayat yang lain:

📖 *_"Dan langit Kami dirikan dengan kekuasaan (Kami), dan Kami benar-benar meluaskannya."_*
[Surah Az-Zariyat, 51:47]

📖 *_"Demi langit serta pembangunannya (yang menakjubkan)."_*
[Surah As-Syams, 91:5]

📖 *_"Maka tidakkah mereka memperhatikan langit yang ada di atas mereka, bagaimana cara Kami membangunnya dan menghiasinya, dan tidak terdapat retak-retak sedikitpun?"_*
[Surah Qaf, 50:6]

🏀 Orang-orang musyrik tidak memikirkan bagaimana Allah Ta‘ala menghiasi langit dengan bulan, bintang dan planet-planet yang lain iaitu semua itu diciptakan-Nya dengan keluasan yang terbentang dan ketinggian yang menakjubkan sebagaimana firman-Nya:

📖 *_"Dan berapa banyak tanda-tanda (kebesaran Allah) di langit dan di bumi yang mereka lalui, namun mereka berpaling daripadanya."_*
[Surah Yusuf, 12:105]

💠  Ayat 3⃣3⃣ 
*Dan Dia-lah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Masing-masing kedua-duanya itu beredar dalam garis edarnya.*

🏀 Allah Ta‘ala mengingatkan manusia kepada sebahagian tanda-tanda kekuasaan-Nya yang lain. Dia menciptakan malam dengan kegelapan untuk memberikan ketenangan dan kerehatan kepada hamba-hamba-Nya. Manakala dijadikan siang pula yang terdapat pancaran cahaya matahari, membolehkan manusia melakukan pelbagai aktiviti kehidupan.

🏀 Matahari dan bulan mempunyai orbit tersendiri, masa yang tertentu, pergerakan dan perjalanan yang khusus sepertimana firman-firman Allah:

📖 *_"Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya."_*
[Surah Yasin, 36:40]

📖 *_"Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, dan (menjadikan) matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah ketetapan Allah Yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui."_*
[Surah Al-An‘am, 6:96]

🏀 Semua ini adalah tanda-tanda dan bukti-bukti kekuasaan dan ilmu Allah Ta‘ala serta hikmah-Nya yang mesti diesakan tetapi kaum musyrik menolaknya. Mereka tidak mahu memikirkan tanda-tanda kekuasaan yang membolehkan mereka untuk mengenal-Nya dan mengetahui hal-hal yang menyebabkan mereka mengesakan dan beribadah hanya kepada-Nya. 

 🍄 Ayat 34 - 35 🍄 
Tidak ada seorang pun yang hidup kekal di dunia.

💠 Ayat 3⃣4⃣ 
*“Kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia pun sebelum kamu (Muhammad), maka jikalau kamu wafat, apakah mereka akan kekal?*

🏀 Tidak ada yang kekal hidup di dunia seperti firman Allah:

📖 *_"Semua yang ada di bumi itu akan binasa, dan wajah Rabbmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal."_*
[Surah Ar-Rahman, 55:26-27]

💠  Ayat 3⃣5⃣ 
*Tiap-tiap yang berjiwa akan merasai mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cubaan (yang sebenar-benarnya). Dan hanya kepada Kami-lah kamu dikembalikan."*

🏀 Allah menimpakan musibah dan memberikan kenikmatan kepada mereka untuk menguji siapa di antara mereka yang bersabar, berputus asa, bersyukur ataupun ingkar.

🏀 ‘Ali bin Abi Talhah menyatakan daripada Ibnu ‘Abbas radhiallahu ‘anhuma, ujian itu kadang-kadang dalam bentuk kesulitan, kelapangan, sihat dan juga sakit.

🏀 Allah juga menguji manusia dengan kekayaan dan kemiskinan, halal dan haram, ketaatan dan penderhakaan serta petunjuk dan kesesatan.

🏀 Amalan-amalan manusia itu akan diberi balasan pada hari mereka dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta‘ala.

🍄 Ayat 36 - 37 🍄 
Ejekan orang-orang musyrik terhadap Nabi sallallahu ‘alaihi wa sallam.

💠 Ayat 3⃣6⃣ 
*Dan apabila orang-orang kafir itu melihat kamu, mereka hanya membuatmu menjadi olok-olok. (Mereka mengatakan): "Apakah orang ini yang mencela ilah-ilah (sembahan-sembahan)mu?" Padahal mereka adalah orang-orang yang ingkar mengingat Allah Yang Maha Pemurah.*

🏀 Allah Ta‘ala memberitahu Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam bahawa orang-orang Quraisy seperti Abu Jahal dan yang serupa dengannya mengejek dan mencela baginda kerana menyembah Allah. 

🏀 Padahal merekalah orang-orang yang ingkar kepada Allah dan mereka tetap mengejek baginda sebagaimana firman-Nya:

📖 *_"Dan apabila mereka melihat engkau (Muhammad), mereka hanyalah menjadikan engkau sebagai ejekan (dengan mengatakan), "Inikah orangnya yang diutuskan Allah sebagai rasul? Sungguh, hampir sahaja dia menyesatkan kita daripada sembahan-sembahan kita, seandainya kita tetap (bertahan) menyembahnya." Dan kelak mereka akan mengetahui pada saat mereka melihat azab, siapa yang paling sesat jalannya."_*
[Surah Al-Furqan, 25:41-42]

 💠 Ayat 3⃣7⃣ 
*Manusia telah dijadikan (bertabiat) tergesa-gesa. Kelak akan Aku perlihatkan kepadamu tanda-tanda azab-Ku. Maka janganlah kamu minta kepada-Ku untuk mendatangkannya dengan segera.*

🏀 Ayat ini sepertimana firman Allah yang lain:

📖 *_"....Dan memang manusia bersifat tergesa-gesa."_*
[Surah Al-Isra', 17:11]

🏀 Ayat ini menjelaskan sifat ketergesaan manusia dalam urusan-urusan mereka. Ketika Allah menyebutkan orang-orang yang mengejek Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam, muncullah dengan cepat perasaan ingin membalas ejekan mereka dan ingin segera melakukan pembalasan.

🏀 Allah menangguhkan balasan terhadap orang-orang yang zalim, tetapi jika Allah hendak mengenakan azab, Dia tidak akan melepaskannya. 

🏀 Maksud "Kelak akan Aku perlihatkan kepadamu tanda-tanda azab-Ku" dalam ayat ini ialah balasan, ketetapan dan kekuasaan-Nya terhadap orang yang menderhakai-Nya pasti akan diperlihatkan-Nya. 🍄  Ayat 38 - 40 🍄 
Orang-orang musyrik meminta azab disegerakan.

💠  Ayat 3⃣8⃣ 
*Mereka berkata: "Bilakah janji itu akan datang, jika kamu sekalian adalah orang-orang yang benar?"*

🏀 Allah memberitahu bahawa permintaan orang-orang musyrik agar azab disegerakan merupakan satu bentuk pendustaan, pengingkaran, kekafiran dan penentangan mereka. Mereka menganggap azab itu mustahil dan tidak akan terjadi.

💠  Ayat 3⃣9⃣ 
*Andai kata orang-orang kafir itu mengetahui, ketika mereka itu tidak mampu mengelak api neraka dari muka dan punggung mereka, sedang mereka (tidak pula) mendapat pertolongan (tentulah mereka tidak meminta disegerakan).*

🏀 Sekiranya mereka meyakini bahawa azab neraka itu benar dan pasti menimpa mereka, nescaya mereka tidak akan meminta agar disegerakan.

🏀 Mereka tidak mengetahui bahawa kelak mereka akan ditimpa azab dari atas mereka dan bawah mereka seperti firman-firman Allah:

📖 *_"Di atas mereka ada lapisan-lapisan daripada api dan di bawah mereka juga ada lapisan-lapisan yang disediakan bagi mereka...."_*
[Surah Az-Zumar, 39:16]

📖 *_"Bagi mereka tikar tidur daripada api neraka dan di atas mereka ada selimut (api neraka)...."_*
[Surah Al-A‘raf, 7:41]

🏀 Azab datang dari pelbagai arah dan tiada apa yang dapat menolong mereka sebagaimana firman Allah:

📖 *_"....Tidak ada seorang pun yang melindungi mereka daripada (azab) Allah."_*
[Surah Ar-Ra‘d, 13:34]

💠  Ayat 4⃣0⃣ 
*Sebenarnya (azab) itu akan datang kepada mereka secara mengejut lalu membuat mereka menjadi cemas, maka mereka tidak sanggup menolaknya dan tidak (pula) mereka diberi tangguh.*

🏀 Api neraka akan datang kepada mereka secara tiba-tiba dan tidak dijangka yang menyebabkan mereka ketakutan dan terpaksa pasrah dengan rasa bingung serta tidak tahu apa yang harus dibuat.

🏀 Mereka tidak mampu mengadakan tipu daya untuk menolak azab tersebut dan azab itu pula tidak akan ditangguhkan lagi walaupun hanya sesaat.

🍄 Ayat 41- 43 🍄 
Mengambil pelajaran daripada orang-orang yang mengejek para rasul terdahulu.

💠  Ayat 4⃣1⃣ 
*Dan sungguh telah diperolok-olokkan beberapa orang rasul sebelum kamu, maka turunlah kepada orang yang mencemuhkan para rasul itu azab yang selalu mereka perolok-olokkan.*

🏀 Ayat ini adalah untuk menghibur hati Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam yang telah menerima gangguan, ejekan dan pendustaan daripada orang-orang musyrik yang mengatakan bahawa azab tidak akan terjadi.

🏀 Ini dijelaskan oleh firman Allah Ta‘ala:

📖 *_"Dan sesungguhnya rasul-rasul sebelum engkau pun telah didustakan, tetapi mereka sabar terhadap pendustaan dan penganiayaan (yang dilakukan) terhadap mereka, sampai datang pertolongan Kami kepada mereka. Dan tidak ada yang dapat mengubah kalimah-kalimah (ketetapan) Allah. Dan sungguh, telah datang kepadamu sebahagian daripada berita rasul-rasul itu."_*
[Surah Al-An‘am, 6:34]

💠  Ayat 4⃣2⃣ 
*Katakanlah: "Siapakah yang dapat memelihara kamu pada waktu malam dan siang hari daripada (azab Allah) Yang Maha Pemurah?" Sebenarnya mereka adalah orang-orang yang berpaling daripada mengingati Rabb mereka.*

🏀 Allah Ta‘ala menyebut tentang nikmat-nikmat-Nya kepada hamba-hamba-Nya berupa penjagaan-Nya terhadap mereka pada waktu malam dan siang. Dia-lah yang memelihara dan melindungi mereka dengan pengawasan-Nya.

🏀 Mereka tidak mengakui nikmat-nikmat dan kebaikan yang diberikan oleh Allah Ta‘ala, malah mereka berpaling daripada kurniaan-kurniaan tersebut.

💠 Ayat 4⃣3⃣ 
*Atau adakah mereka mempunyai ilah-ilah yang dapat memelihara mereka daripada (azab) Kami. Ilah-ilah itu tidak sanggup menolong diri mereka sendiri dan tidak (pula) mereka dilindungi daripada (azab) Kami itu.*

🏀 Pertanyaan Allah dalam ayat ini merupakan celaan dan kecaman terhadap orang-orang yang menyembah selain-Nya. Tiada sesuatu pun yang dapat memelihara dan melindungi mereka selain Allah. Sembahan-sembahan mereka itu tidak dapat menolong diri sendiri dan tidak pula dapat melepaskan mereka daripada azab-Nya kelak.

🍄 Ayat 44 🍄 
Orang-orang musyrik tertipu dengan kesenangan hidup yang telah lama dirasai, kemudian Allah memberikan pengajaran kepada mereka.

 💠  Ayat 4⃣4⃣ 
*Sebenarnya Kami telah memberi mereka dan bapa-bapa mereka kenikmatan (hidup di dunia) hingga panjanglah umur mereka. Maka apakah mereka tidak melihat bahawasanya Kami mendatangi negeri (orang kafir), lalu Kami kurangi luasnya dari segala penjurunya. Maka apakah mereka yang menang?*

🏀 Allah Ta‘ala menyatakan, orang-orang musyrik telah terpedaya dengan kesenangan hidup yang mereka kecapi sehingga mencapai usia yang panjang. Hal ini menyebabkan mereka berkeyakinan bahawa mereka berada dalam kebenaran. Lalu Dia memberikan pengajaran kepada mereka sebagaimana firman-Nya: 

📖 *_"Dan sungguh, telah Kami binasakan negeri-negeri sekitarmu, dan juga telah Kami jelaskan berulang-ulang tanda-tanda (kebesaran Kami), agar mereka kembali (bertaubat)."_*
[Surah Al-Ahqaf, 46:27]

🏀 Al-Hasan Al-Basri mengatakan ayat "Kami mendatangi negeri (orang kafir), lalu Kami kurangi luasnya dari segala penjurunya" bermaksud kemenangan Islam atas kekafiran. Orang-orang kafir tidak mengambil pelajaran tentang pertolongan Allah kepada kekasih-Nya (hamba-hamba-Nya yang bertakwa) dalam mengalahkan musuh-musuh-Nya, membinasakan umat-umat yang mendustakan-Nya dan negeri-negeri yang zalim. Namun Dia menyelamatkan hamba-hamba-Nya yang beriman sehingga daerah pemerintahan mereka bertambah luas sebaliknya kekuasaan orang-orang kafir semakin berkurang. 🍄 Ayat 45 - 47 🍄 
Masih lagi mengenai orang-orang musyrik tertipu dengan kesenangan hidup yang telah lama dirasai, kemudian Allah memberikan pengajaran kepada mereka.

💠 Ayat 4⃣5⃣ 
*Katakanlah (wahai Muhammad): "Sesungguhnya aku hanya memberi peringatan kepada kamu sekalian dengan wahyu dan tidaklah orang-orang yang tuli mendengar seruan, apabila mereka diberi peringatan."*

🏀 Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam hanya menyampaikan risalah daripada Allah Ta‘ala. Baginda juga memberikan peringatan tentang adanya azab kepada orang-orang yang mendustakan ayat-ayat-Nya. Namun semua ini tidak akan berguna kepada mereka yang telah tertutup mata hati dan pendengaran. Oleh itu Allah berfirman, *_"tidaklah orang-orang yang tuli mendengar seruan, apabila mereka diberi peringatan."_*

💠  Ayat 4⃣6⃣ 
*Dan sesungguhnya, jika mereka ditimpa sedikit sahaja daripada azab Rabbmu, pastilah mereka berkata: "Aduhai, celakalah kami, bahawasanya kami adalah orang yang menganiaya diri sendiri."*

🏀 Sekiranya orang-orang yang mendustakan para rasul itu ditimpa azab walaupun yang paling ringan daripada Allah Ta‘ala, nescaya mereka akan mengakui dosa-dosa mereka dan bahawa merekalah orang-orang yang zalim terhadap diri mereka sendiri.

💠 Ayat 4⃣7⃣ 
*Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tidaklah dirugikan seseorang barang sedikitpun. Dan jika (amalan itu) hanya seberat biji sawi pun pasti kami mendatangkan (pahala)nya. Dan cukuplah Kami yang membuat perhitungan.*

🏀 Allah Ta‘ala menyatakan bahawa di akhirat nanti, Dia akan memasang timbangan-timbangan yang adil. Tiada sesiapa pun yang akan dizalimi sepertimana firman-firman-Nya:

📖 *_"....Dan Rabbmu tidak menzalimi seorang jua pun."_*
[Surah Al-Kahfi, 18:49]

📖 *_"Sesungguhnya Allah tidak akan menzalimi seseorang walaupun sebesar zarah dan jika ada kebajikan (sekecil zarah), nescaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan pahala yang besar dari sisi-Nya."_*
[An-Nisa', 4: 40]

🏀 Dalam kitab Sahihain disebutkan sebuah hadis daripada Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu yang mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

📚 *_"Ada dua kalimah yang ringan di lisan, berat di timbangan, disukai oleh Ar-Rahman (Allah Yang Maha Pengasih), iaitu Subhanallah wabihamdihi, Subhanallahil ‘Azim (Maha Suci Allah dan dengan memuji kepada-Nya, Maha Suci Allah lagi Maha Besar)."_*

🏀 Imam Ahmad meriwayatkan, ‘Aisyah radhiallahu ‘anha berkata:

📚 *_"Seorang sahabat Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam duduk di hadapan baginda lalu berkata, "Wahai Rasulullah, aku memiliki budak-budak yang mendustakanku, mengkhianatiku dan menentangku sehingga aku pun memukul dan mencaci mereka. Bagaimana nasibku di sisi Allah kerana perbuatanku terhadap mereka?" Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda kepadanya, "Akan dihitung (di akhirat) pengkhianatan mereka kepadamu, juga penentangan dan pendustaan terhadapmu, serta (dihitung pula) hukumanmu terhadap mereka. Jika hukumanmu kepada mereka sesuai dengan kadar dosa-dosa (kesalahan) mereka, maka itu setimpal, ertinya kamu tidak mendapatkan pahala juga tidak terkena dosa. Jika hukumanmu terhadap mereka kurang daripada kadar dosa-dosa mereka, maka itu adalah keutamaan bagimu. Dan jika hukumanmu terhadap mereka melebihi dosa-dosa mereka, maka dikurangilah daripadamu untuk pahala yang masih tersisa padamu." Kemudian lelaki itu menangis tersedu-sedu di hadapan baginda, lalu baginda bersabda, "Mengapa dia tidak membaca firman Allah Ta’ala yang mengatakan, 'Dan Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tidak ada seorangpun dirugikan walau sedikit, sekalipun hanya sebesar biji sawi, pasti Kami mendatangkan (pahala). Dan cukuplah Kami yang membuat perhitungan (ayat di atas).'" Maka lelaki itu berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidak mendapati sesuatu pun yang lebih baik, kecuali mesti berpisah dengan mereka (budak-budaknya). Aku menjadikannya sebagai saksi, bahawa mereka semua merdeka.""_*

🍄 Ayat 48 - 50 🍄 
Kitab Taurat dan Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta‘ala untuk memberi petunjuk.

💠 Ayat 4⃣8⃣ 
*Dan sungguh, Kami telah memberikan kepada Musa dan Harun, Furqan (kitab Taurat) dan penerangan serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa,*

 🏀 Mujahid dan Abu Salih mengatakan bahawa maksud "Al-Furqan" ialah kitab Taurat. Qatadah mengatakan, maksudnya ialah Taurat yang mengandungi perkara-perkara yang dihalalkan dan diharamkan-Nya, serta perkara-perkara yang membezakan antara kebenaran dan kebatilan. 

🏀 Allah Ta‘ala banyak menggandingkan penyebutan Nabi Musa ‘alaihis salam dan Nabi Muhammmad sallallahu ‘alaihi wa sallam, serta dua kitab masing-masing iaitu Taurat dan Al-Qur'an.

🏀 Kitab-kitab yang diturunkan dari langit mengandungi perbezaan antara kebenaran dan kebatilan, petunjuk dan kesesatan, penyimpangan dan jalan yang lurus, halal dan haram serta perkara-perkara yang dapat memperoleh cahaya di dalam hati seperti petunjuk, insaf, khusyuk dan takut. Oleh itu kitab-kitab ini merupakan peringatan dan nasihat bagi orang-orang yang bertakwa.

💠  Ayat 4⃣9⃣ 
*(iaitu) orang-orang yang takut (azab) Rabbnya, sekalipun mereka tidak melihat-Nya, dan mereka berasa takut akan (tibanya) hari kiamat.*

🏀 Allah Ta‘ala menyifatkan orang-orang yang bertakwa sebagai berikut:

1⃣ Orang-orang yang takut kepada Rabb mereka, padahal mereka tidak melihat-Nya.

2⃣ Orang-orang yang takut kepada hari kiamat iaitu takut kepada azab Allah.

🏀 Firman Allah yang menjelaskan lagi hal ini terdapat dalam ayat-ayat yang lain:

📖 *_"(iaitu) orang yang takut kepada Allah Yang Maha Pengasih, sekali pun tidak kelihatan (olehnya) dan dia datang dengan hati yang bertaubat."_*
[Surah Qaf, 50:33]

📖 *_"Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabbnya yang tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar."_*
[Surah Al-Mulk, 67:12]

💠  Ayat 5⃣0⃣ 
*Dan ini (Al-Qur'an) adalah suatu peringatan yang mempunyai berkah yang telah Kami turunkan. Maka apakah kamu mengingkarinya?*

🏀 Al-Qur'an Al-‘Azim tidak mengandungi kebatilan di dalamnya, diturunkan oleh Rabb yang Maha Bijaksana dan Maha Terpuji, juga memberi keberkatan kepada sesiapa sahaja yang membaca dan mengamalkan isi kandungannya. Membaca satu huruf sahaja akan diganjarkan dengan sepuluh kebaikan. Keajaiban, rahsia-rahsia dan hakikat kandungannya tidak akan terungkap sepenuhnya oleh manusia. 

🏀 Al-Qur'an memberi petunjuk kepada orang-orang yang ingin mendapatkannya dan juga sebagai penawar atau syifa'. Oleh itu, tidak sepatutnya mereka masih mengingkari peringatan-peringatan yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an.

🍄 Ayat 51- 56 🍄 
Kisah Nabi Ibrahim ‘alaihis salam dan kaumnya.

💠 Ayat 5⃣1⃣
*Dan sesungguhnya telah Kami anugerahkan kepada Ibrahim petunjuk, sebelum (Musa dan Harun), dan adalah Kami telah mengetahui (keadaan)nya.*

🏀 Allah Ta‘ala memberitahu bahawa Dia telah menganugerahkan petunjuk kepada kekasih-Nya iaitu Nabi Ibrahim ‘alaihis salam semenjak baginda masih kecil.

🏀 Allah Ta‘ala mengilhamkan kebenaran dan hujah kepada baginda untuk menghadapi kaumnya sebagaimana firman-Nya:

📖 *_"Dan itulah keterangan Kami yang Kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya...."_*
[Surah Al-An‘am, 6:83]

🏀 Allah Ta‘ala telah memberikan petunjuk-Nya kepada Nabi Ibrahim ‘alaihis salam kerana baginda adalah orang yang layak mendapatkannya.

💠 Ayat 5⃣2⃣ 
*(Ingatlah), ketika dia (Ibrahim) berkata kepada ayahnya dan kaumnya: "Patung-patung apakah ini yang kamu sekalian tekun menyembahnya?"*

💠 Ayat 5⃣3⃣ 
*Mereka menjawab: "Kami mendapati nenek moyang kami menyembahnya."*

🏀 Inilah petunjuk kebenaran yang dianugerahkan oleh Allah Ta‘ala kepadanya sejak kecil iaitu mengingkari kaumnya dalam beribadah kepada selain-Nya. Kaum baginda tidak memiliki hujah melainkan menyatakan bahawa mereka hanya mengikuti perbuatan nenek moyang mereka. 

💠  Ayat 5⃣4⃣ 
*Dia (Ibrahim) berkata: "Sesungguhnya kamu dan nenek moyang kamu berada dalam kesesatan yang nyata."*

 🏀 Nabi Ibrahim ‘alaihis salam menyatakan bahawa kaumnya dan nenek moyang mereka berada dalam kesesatan iaitu mereka jauh daripada petunjuk. Ini kerana mereka hanya mengikuti orang-orang terdahulu secara taklid buta dalam menyembah patung.

💠 Ayat 5⃣5⃣ 
*Mereka berkata: "Apakah engkau datang kepada kami membawa kebenaran atau engkau main-main?”*

🏀 Kaum Nabi Ibrahim ‘alaihis salam mempersoalkan kebenaran yang baginda sampaikan kerana mereka tidak pernah mendengarnya daripada orang lain sebelum itu.

💠 Ayat 5⃣6⃣ 
*Dia (Ibrahim) menjawab: "Sebenarnya Rabb kamu ialah Rabb (pemilik) langit dan bumi, (Dia-lah) yang telah menciptakannya, dan aku termasuk orang yang dapat bersaksi atas itu."*

🏀 Nabi Ibrahim ‘alaihis salam menjelaskan kepada kaumnya bahawa Rabb mereka ialah Ilah yang berhak disembah dengan benar, iaitu Allah. Dia-lah yang menciptakan langit dan bumi serta pelbagai makhluk yang berada di dalamnya.

🏀 Nabi Ibrahim ‘alaihis salam juga bersaksi bahawa tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar selain-Nya, serta tidak ada Rabb yang mengatur segala sesuatu kecuali Dia. 🍄 Ayat 57- 63 🍄
Nabi Ibrahim ‘alaihis salam menghancurkan berhala-berhala.

 💠 Ayat 5⃣7⃣ 
*"Demi Allah, sesungguhnya aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu sesudah kamu pergi meninggalkannya."*

🏀 Nabi Ibrahim ‘alaihis salam bersumpah bahawa baginda akan melakukan tipu daya, iaitu mengganggu dan merosakkan patung-patung sembahan tersebut selepas mereka bergegas menuju ke tempat perayaan.

🏀 Abu Ishak mengatakan daripada Abul Ahwash daripada Ibnu Mas‘ud radhiallahu ‘anhu, dia mengatakan, "Ketika kaum Nabi Ibrahim ‘alaihis salam keluar ke tempat perayaan, mereka berjalan melintasi baginda, dan mereka berkata 'Hai Ibrahim, mengapa kamu tidak keluar bersama kami?' Nabi Ibrahim ‘alaihis salam menjawab 'Aku sakit.' Padahal sebelum ini baginda mengatakan 'Demi Allah, sesungguhnya aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu sesudah kamu pergi meninggalkannya.' Perkataan ini didengar oleh beberapa orang daripada mereka.'"

💠 Ayat 5⃣8⃣ 
*Maka Ibrahim membuat berhala-berhala itu hancur berpotong-potong, kecuali yang terbesar (induk) daripada patung-patung yang lain, agar mereka kembali (untuk bertanya) kepadanya.*

🏀 Nabi Ibrahim ‘alaihis salam menghancurkan semua patung-patung kecuali patung yang paling besar sehingga menjadi pecahan-pecahan yang berserakan sebagaimana firman Allah:

📖 *_"Lalu dihadapinya (berhala-berhala) itu sambil memukulnya dengan tangan kanannya."_*
[Surah As-Saffat, 37:93]

🏀 Para ahli tafsir menyatakan "agar mereka kembali untuk bertanya kepadanya" bermaksud baginda meletakkan kapak pada tangan patung yang paling besar supaya kelak mereka akan meyakini bahawa patung itu berasa iri hati dan tidak suka kepada patung-patung kecil yang lain disembah bersama-sama dengannya. Oleh itu ia menghancurkan patung-patung yang kecil tersebut.

 💠 Ayat 5⃣9⃣ 
*Mereka berkata: "Siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap ilah-ilah kami, sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang zalim."*

🏀 Kaum Nabi Ibrahim ‘alaihis salam saling bertanya siapakah yang telah berlaku zalim dengan menghancurkan patung-patung yang mereka sembah itu.

💠 Ayat 6⃣0⃣ 
*Mereka berkata: "Kami dengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini yang bernama Ibrahim."*

🏀 Orang-orang yang telah mendengar Nabi Ibrahim ‘alaihis salam pernah bersumpah untuk membuat tipu daya terhadap patung-patung itu menjawab bahawa bagindalah yang menghancurkan patung-patung tersebut.

💠  Ayat 6⃣1⃣ 
*Mereka berkata: "(Kalau demikian) bawalah dia dengan cara yang dapat dilihat orang ramai, agar mereka menyaksikan."*

🏀 Kaum Nabi Ibrahim ‘alaihis salam mahu supaya diadakan satu pertemuan supaya baginda dibawa ke hadapan hadirin yang ramai jumlahnya dan dapat disaksikan oleh mereka semua.

🏀 Pertemuan ini sangat diharapkan oleh Nabi Ibrahim ‘alaihis salam supaya baginda dapat menjelaskan kebodohan kaumnya kerana menyembah patung-patung yang tidak mampu menyelamatkan diri sendiri. Oleh yang demikian, tidak mungkin patung-patung itu dapat melindungi dan memberi pertolongan kepada manusia. 

💠  Ayat 6⃣2⃣ 
*Mereka bertanya: "Apakah kamu yang melakukan perbuatan ini terhadap ilah-ilah kami, wahai Ibrahim?"*

💠 Ayat 6⃣3⃣ 
*Ibrahim menjawab: "Sebenarnya patung yang besar itu yang melakukannya, maka tanyakanlah kepada berhala itu, jika mereka dapat berbicara."*

🏀 Nabi Ibrahim ‘alaihis salam menggunakan kesempatan itu untuk menyedarkan kaumnya bahawa patung-patung termasuk patung paling besar yang selamat itu tidak boleh berbicara dan tidak mungkin dapat menghancurkan yang lain kerana patung-patung tersebut adalah benda yang tidak bernyawa.

🍄 Ayat 64 - 67 🍄 
Kaum musyrikin mengakui kelemahan ilah-ilah mereka dan nasihat Nabi Ibrahim ‘alaihis salam.

💠  Ayat 6⃣4⃣ 
*Maka mereka telah kembali kepada kesedaran mereka, lalu berkata: "Sesungguhnya kamu sekalian adalah orang-orang yang menganiaya (diri sendiri),"*

🏀 Allah Ta‘ala menyatakan bahawa ketika Nabi Ibrahim ‘alaihi salam menjawab pertanyaan orang-orang musyrik bahawa patung-patung itu dimusnahkan oleh patung yang terbesar, mereka pun mencela diri sendiri kerana tidak menjaga patung-patung tersebut daripada dimusnahkan. 

💠  Ayat 6⃣5⃣ 
*kemudian kepala mereka jadi tertunduk (lalu berkata): "Sesungguhnya kamu (wahai Ibrahim) telah mengetahui bahawa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara."*

🏀 Qatadah mengatakan bahawa mereka berada dalam keadaan yang sangat membingungkan sehingga berkata, "Sesungguhnya kamu (wahai Ibrahim) telah mengetahui bahawa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara." 

🏀 Hal ini kerana Nabi Ibrahim ‘alaihi salam sudah mengetahui bahawa patung-patung itu tidak dapat berbicara tetapi masih menyuruh mereka bertanya kepada patung-patung tersebut.

💠  Ayat 6⃣6⃣ 
*Ibrahim berkata: "Maka mengapakah kamu menyembah selain Allah, sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikit pun dan tidak (pula) memberi mudarat kepadamu.*

🏀 Nabi Ibrahim ‘alaihis salam menempelak mereka kerana walaupun mereka tahu bahawa patung-patung itu tidak dapat berbicara dan tidak pula dapat memberi manfaat atau mudarat, tetapi mereka masih menyembah patung-patung tersebut selain Allah Ta‘ala.

💠 Ayat 6⃣7⃣ 
*Ah (celakalah) kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah. Maka apakah kamu tidak memahami?"*

🏀 Nabi Ibrahim ‘alaihis salam mengatakan, apa yang mereka lakukan adalah satu kesesatan dan kekafiran yang sungguh keterlaluan. Perbuatan tersebut hanya dilakukan oleh orang-orang yang bodoh, zalim dan derhaka. Itulah antara hujah-hujah yang disampaikan oleh baginda terhadap kesalahan-kesalahan mereka yang menyebabkan mereka terdiam. Firman Allah:

📖 *_"Dan itulah keterangan Kami yang Kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya...."_*
[Surah Al-An‘am, 6:83]

🍄 Ayat 68 - 70 🍄
Nabi Ibrahim ‘alaihis salam dilempar ke dalam api dan perintah Allah Subhanahu wa Ta‘ala kepada api tersebut.

💠 Ayat 6⃣8⃣ 
*Mereka berkata: "Bakarlah dia dan bantulah ilah-ilah kamu, jika kamu benar-benar hendak bertindak."*

🏀 Setelah hujah mereka mengalami kekalahan, mereka pun beralih dengan menggunakan kekuasaan raja mereka agar dikumpulkan kayu yang sangat banyak untuk membakar Nabi Ibrahim ‘alaihis salam. Mereka meletakkan kayu bakar tersebut dan membakarnya dan menghasilkan api yang sangat besar. 

🏀 Al-Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu ‘Abbas radhiallahu ‘anhuma, bahawasanya ketika Nabi Ibrahim ‘alahis salam dilemparkan ke dalam api, baginda mengucapkan, "Cukuplah Allah yang menjadi penolongku dan sebaik-baik pelindung." Ucapan ini juga dilafazkan oleh Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam ketika orang ramai mengatakan, "Orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, kerana itu takutlah kepada mereka."

💠  Ayat 6⃣9⃣
*Kami berfirman: "Wahai api! Menjadi dinginlah, dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim,"*

🏀 Ibnu ‘Abbas radhiallahu ‘anhuma dan Abul ‘Aliyah mengatakan, "Seandainya Allah Subhanahu wa Ta‘ala tidak berfirman, 'Dan menjadi keselamatanlah', maksudnya hanya mengatakan, 'Wahai api! Menjadi dinginlah', nescaya dinginnya api itu akan menyakitkan Nabi Ibrahim ‘alaihis salam."

🏀 Qatadah mengatakan, "Pada hari itu tidak ada haiwan melata yang datang melainkan dia berusaha memadamkan api daripadanya (Nabi Ibrahim ‘alaihis salam), kecuali cicak." Az-Zuhri mengatakan, "Nabi sallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan agar membunuhnya, dan menamakannya fuwaisiq (si fasik kecil)."

💠 Ayat 7⃣0⃣ 
*dan mereka hendak berbuat tipu daya terhadap Ibrahim, maka Kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling merugi.*

🏀 Allah Ta‘ala mengatakan bahawa mereka menjadi orang-orang yang kalah dan hina kerana hendak membuat tipu daya terhadap nabi Allah iaitu Nabi Ibrahim ‘alaihis salam. Allah membalas tipu daya mereka dengan menyelamatkan baginda daripada api tersebut.  🍄  Ayat 71 - 75 🍄 
Penghijrahan Nabi Ibrahim ‘alaihis salam ke Syam disertai Nabi Lut ‘alaihis salam dan kisah baginda berdua.

💠  Ayat 7⃣1⃣ 
*Dan Kami selamatkan dia (Ibrahim) dan Lut ke sebuah negeri yang telah Kami berkati untuk seluruh alam.*

🏀 Allah Subhanahu wa Ta‘ala memberitahu bahawa Dia telah menyelamatkan Nabi Ibrahim ‘alaihis salam daripada dibakar oleh kaumnya. Kemudian Dia mengeluarkan baginda dan Nabi Lut ‘alaihis salam daripada kalangan mereka dengan berhijrah ke negeri Syam, sebuah negeri yang disucikan sebahagiannya (dan sebahagian yang disucikan itu adalah Baitul Maqdis).

💠 Ayat 7⃣2⃣ 
*Dan Kami telah memberikan kepadanya (Ibrahim) Ishak dan Ya‘qub, sebagai suatu anugerah (daripada Kami). Dan masing-masing Kami jadikan orang-orang yang soleh.*

🏀 ‘Atha dan Mujahid mengatakan "nafilah" ertinya pemberian. Ibnu ‘Abbas radhiallahu ‘anhuma, Qatadah dan Al-Hakim bin ‘Uyainah mengatakan, maksudnya ialah cucu Nabi Ibrahim ‘alaihis salam, iaitu Nabi Ya‘qub ‘alaihis salam putera Nabi Ishak ‘alaihis salam, sebagaimana firman-Nya:

📖 *_"Maka Kami sampaikan kepadanya khabar gembira tentang (kelahiran) Ishak dan setelah Ishak (akan lahir) Ya‘qub."_*
[Surah Hud, 11:71]

🏀 ‘Abdurrahman bin Zaid bin Aslam mengatakan bahawa Nabi Ibrahim ‘alaihis salam meminta seorang putera dengan berdoa seperti firman-Nya:

📖 *_"Ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku (seorang anak) yang termasuk orang-orang yang soleh."_*
[Surah As-Saffat, 37:100]

🏀 Maka Allah Ta‘ala memberinya seorang putera bernama Nabi Ishak ‘alaihis salam kemudian diikuti dengan Nabi Ya‘qub ‘alaihis salam, putera Nabi Ishak ‘alaihis salam sebagai suatu anugerah daripada-Nya. Dia juga menjadikan mereka orang-orang yang baik dan soleh.

💠  Ayat 7⃣3⃣ 
*Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebaikan, mendirikan solat, menunaikan zakat, dan hanya kepada Kami-lah mereka selalu menyembah,*

🏀 Allah Ta‘ala menjadikan mereka sebagai para pemimpin untuk diikuti. Mereka menyeru manusia kepada Allah dan melaksanakan apa yang mereka perintahkan kepada manusia untuk mengerjakannya. 

💠 Ayat 7⃣4⃣ 
*dan kepada Lut, Kami telah berikan hikmah dan ilmu, dan telah Kami selamatkan dia daripada (azab yang telah menimpa penduduk) kota yang mengerjakan perbuatan keji. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang jahat lagi fasik,*

🏀 Kemudian Allah menyebut kisah Nabi Lut ‘alaihis salam. Baginda telah beriman kepada Nabi Ibrahim ‘alaihis salam dan ikut menyertainya berhijrah sebagaimana firman-Nya:

📖 *_"Maka Lut membenarkan (kenabian Ibrahim). Dan dia (Ibrahim) berkata, 'Sesungguhnya aku harus berpindah ke (tempat yang diperintahkan) Rabbku.'"_*
[Surah Al-‘Ankabut, 29:26]

💠  Ayat 7⃣5⃣ 
*dan Kami masukkan dia ke dalam rahmat Kami, kerana sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang soleh.*

🏀 Allah memberikan hikmah dan ilmu kepada Nabi Lut ‘alaihis salam, serta memberinya wahyu dan menjadikannya sebagai nabi yang diutus-Nya kepada kaum Sadum untuk memperbaiki amal perbuatan mereka. Walau bagaimanapun mereka menentang dan mendustakannya.

🏀 Kemudian Allah Ta‘ala menghancurkan mereka sehancur-hancurnya. Kisahnya disebutkan di beberapa tempat dalam Al-Qur'an.

🍄 Ayat 76 - 77 🍄 
Kisah Nabi Nuh ‘alaihis salam dan kaumnya.

💠  Ayat 7⃣6⃣ 
*Dan (ingatlah kisah) Nuh sebelum itu, ketika dia berdoa dan Kami memperkenankan doanya, lalu Kami selamatkan dia beserta pengikutnya daripada bencana yang besar.*

🏀 Allah Ta‘ala menyatakan bahawa Dia telah memperkenankan doa hamba dan rasul-Nya, Nabi Nuh ‘alaihis salam untuk kebinasaan kaumnya lantaran mendustakannya. Firman-firman-Nya:

📖 *_"Maka dia (Nuh) mengadu kepada Rabbnya, 'Sesungguhnya aku telah dikalahkan, maka tolonglah (aku).'"_*
[Surah Al-Qamar, 54:10]

📖 *_"Dan Nuh berkata, "Wahai Rabbku, janganlah Engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Sesungguhnya jika Engkau biarkan mereka tinggal, nescaya mereka akan menyesatkan hamba-hamba-Mu, dan mereka hanya akan melahirkan anak-anak yang jahat dan tidak tahu bersyukur.""_*
[Surah Nuh, 71:26-27]

🏀 Allah Ta‘ala menyelamatkan para pengikut Nabi Ibrahim ‘alaihis salam yang beriman sepertimana dalam firman-Nya:

📖 *_"Dan (juga) keluargamu kecuali orang yang telah terkena ketetapan terdahulu dan (muatkan pula) orang yang beriman. Ternyata orang-orang yang beriman yang bersama dengan Nuh hanya sedikit."_*
[Surah Hud, 11:40]

🏀 Maksud "Daripada bencana yang besar," ialah daripada keadaan yang sempit disebabkan oleh pendustaan dan gangguan yang diterima daripada kaumnya. Baginda tinggal bersama kaumnya selama 950 tahun, sambil terus-menerus menyeru mereka kepada Allah, namun tiada yang beriman kecuali sedikit. Mereka melawan dan menyakitinya serta berpesan kepada generasi mereka seterusnya agar memerangi baginda.

💠  Ayat 7⃣7⃣ 
*Dan Kami telah menolongnya daripada kaum yang telah mendustakan ayat-ayat Kami. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang jahat, maka Kami tenggelamkan mereka semuanya.*

🏀 Allah Ta‘ala memberi kemenangan kepada Nabi Nuh ‘alaihis salam atas kaumnya dengan menyelamatkannya. Allah membinasakan mereka secara menyeluruh dan tidak tersisa seorang pun di antara mereka di atas muka bumi ini sebagaimana permohonan baginda.


🍄 Ayat 78 - 82 🍄 
Kisah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman ‘alaihimas salam dalam membuat keputusan terhadap pengembala kambing yang merosakkan tanaman serta kelebihan mukjizat mereka.

💠  Ayat 7⃣8⃣ 
*“Dan (ingatlah kisah) Daud dan Sulaiman, ketika kedua-duanya memberikan keputusan tentang ladang, kerana (ladang itu) dirosakkan oleh kambing-kambing kepunyaan kaumnya. Dan adalah Kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu,*

 🏀 Ibnu Jarir meriwayatkan daripada Ibnu Mas‘ud radhiallahu ‘anhu, dia mengatakan kambing-kambing itu telah merosakkan kebun anggur. Nabi Daud ‘alaihis salam memutuskan bahawa kambing-kambing itu menjadi milik tuan kebun anggur tersebut.

🏀 Sebaliknya Nabi Sulaiman ‘alaihis salam tidak bersetuju dengan pendapat itu. Baginda mencadangkan agar kebun anggur diserahkan kepada pemilik kambing supaya dia menguruskannya sehingga menjadi seperti sediakala. Manakala kambing-kambing itu diserahkan kepada pemilik kebun anggur agar dapat dimanfaatkannya. Apabila kebun telah kembali seperti asal maka barulah diserahkan kembali kepada tuannya dan kambing-kambing tersebut pun diserahkan kembali kepada tuannya.

🏀 Dalam ayat ini Allah memuji Nabi Sulaiman ‘alaihis salam tanpa mengecam Nabi Daud ‘alaihis salam.

💠  Ayat 7⃣9⃣ 
*maka Kami telah memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum (yang lebih tepat), dan kepada masing-masing mereka telah Kami berikan hikmah dan ilmu dan telah Kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung, semua bertasbih bersama Daud. Dan Kami-lah yang melakukannya."*

🏀 Allah telah memberi ilham kepada Nabi Sulaiman ‘alaihis salam tentang cara menghukum dengan adil. Namun Nabi Daud dan Nabi Sulaiman ‘alaihimas salam menghukum mengikut ijtihad masing-masing. Nabi Daud ‘alaihis salam bersetuju menarik balik hukuman yang diputuskannya dan menerima hukuman yang dibuat oleh Nabi Sulaiman ‘alaihis salam.

🏀 Hadith yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari daripada ‘Amr bin Al-‘As radhiallahu ‘anhu, Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

📚 *_"Jika seorang hakim berijtihad (memutuskan setelah bersusah payah melakukan penelitian) dan terbukti benar, maka baginya dua pahala. Dan jika dia berijtihad lalu salah, maka baginya satu pahala."_*

🏀 Al-Hasan berkata, "Sesungguhnya Allah menjadikan tiga perkara yang mesti dipatuhi para hakim:

1⃣ jangan menjual hukum dengan harga yang murah.

2⃣ jangan mengikut hawa nafsu dalam menetapkan hukum.

3⃣ jangan takut terhadap seorang pun berkait dengan penetapan hukum.

🏀 Kemudian Al-Hasan membaca firman-firman Allah:

📖 *_"Wahai Daud! Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, kerana ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, kerana mereka melupakan hari perhitungan."_*
[Surah Sad, 38:26]

📖 *_"....janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku...."_*
[Surah Al-Ma'idah, 5:44]

📖 *_"....janganlah kalian menukarkan ayat-ayat-Ku dengan harga yang rendah,...."_*
[Surah Al-Baqarah, 2:41]

🏀 Allah juga mengurniakan Nabi Daud ‘alaihis salam suara yang merdu. Apabila diperdengarkan, burung-burung berhenti di udara dan gunung-gunung juga akan turut bertasbih bersama baginda.

💠  Ayat 8⃣0⃣ 
*Dan telah Kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi untuk kamu, digunakan untuk memelihara kamu dalam peperangan, maka hendaklah kamu bersyukur (kepada Allah).*

🏀 Qatadah menyatakan sebelum itu baju besi terdiri daripada kepingan-kepingan besi. Nabi Daud ‘alaihis salam merupakan manusia yang pertama mengait (menganyam) menjadikan baju besi sebagaimana firman Allah:

📖 *_"Dan Kami-lah yang telah melembutkan besi untuknya, (iaitu) buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurlah anyamannya."_*
[Surah Saba', 34:10-11]

🏀 Allah memerintahkan supaya bersyukur dengan nikmat-nikmat yang diberikan lantaran apa yang diilhamkan kepada Nabi Daud ‘alaihis salam dan diajarkan kepada manusia.

🍄 Ayat 81 - 82 🍄 
Kekuasaan Nabi Sulaiman ‘alaihis salam.

💠 Ayat 8⃣1⃣ 
*Dan (telah Kami tundukkan) untuk Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya yang berhembus dengan perintahnya ke negeri yang Kami telah memberkatinya. Dan adalah Kami Maha Mengetahui segala sesuatu.*

🏀 Allah Ta‘ala tundukkan angin yang kencang untuk Nabi Sulaiman ‘alaihis salam yang berhembus ke negeri Syam dan ke mana sahaja baginda pergi sepertimana firman-Nya:

📖 *_"Kemudian Kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut perintahnya ke mana sahaja yang dikehendakinya."_*
[Surah Sad, 38:36]

💠  Ayat 8⃣2⃣ 
*Dan Kami telah tundukkan (pula kepada Sulaiman) segolongan syaitan-syaitan yang menyelam (ke dalam laut) untuknya dan mengerjakan pekerjaan selain itu, dan Kami memelihara mereka itu.*

🏀 Allah Ta‘ala juga menganugerahi Nabi Sulaiman ‘alaihis salam kekuasaan terhadap syaitan-syaitan yang diarahkan menyelam ke dalam laut untuk mengeluarkan permata, berlian dan lain-lain sebagaimana firman-Nya:

📖 *_"Dan (Kami tundukkan pula kepadanya) syaitan-syaitan, semuanya ahli bangunan dan penyelam, dan (syaitan) yang lain yang terikat dalam belenggu."_*
[Surah Sad, 38:37-38]

🏀 Allah Ta‘ala menjaga Nabi Sulaiman ‘alaihis salam daripada diganggu oleh syaitan-syaitan itu bahkan syaitan-syaitan itu semuanya berada dalam genggaman dan kekuasaan-Nya. Bagindalah yang mengendalikan para syaitan tersebut. Baginda boleh melepaskan mereka jika baginda menghendakinya dan boleh juga menahan mereka (dengan izin Allah).🍄 Ayat 83 - 86 🍄 
Kisah Nabi Ayub ‘alaihis salam.

💠 Ayat 8⃣3⃣ 
*Dan (ingatlah kisah) Ayub, ketika dia menyeru Rabbnya: "(Ya Rabbku), sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Yang Maha Penyayang di antara semua penyayang.”*

🏀 Allah Ta‘ala menyebut tentang Nabi Ayub ‘alaihis salam yang mendapat ujian berupa musibah dalam harta, anak dan tubuhnya. Dahulu baginda memiliki binatang yang digunakan sebagai kenderaan, binatang ternak, tanaman yang banyak, anak yang ramai dan tempat tinggal yang menyenangkan. Baginda diuji apabila semua yang dimilikinya itu lenyap dan ditimpa pula penyakit yang teruk, sehingga tidak ada seorang pun yang mendekatinya selain isteri yang menguruskannya.

🏀 Hadis riwayat At-Tabrani, Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

📚 *_"Manusia yang paling berat ujiannya ialah para Nabi, kemudian orang-orang soleh, kemudian yang seperti mereka, lalu yang seperti mereka."_*

🏀 Dalam hadis lain riwayat Imam Ahmad, sabda Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam:

📚 *_"Seseorang itu akan diuji sesuai dengan kadar agamanya. Jika dia memiliki keteguhan dalam agamanya, maka semakin bertambahlah ujiannya."_*

🏀 Ketika Nabi Ayub ‘alaihis salam berada pada kemuncak kesabarannya, baginda telah dijadikan sebagai contoh dan teladan untuk bersabar dalam menghadapi ujian.

💠 Ayat 8⃣4⃣ 
*Maka Kami pun memperkenankan seruannya itu, lalu Kami lenyapkan penyakit yang ada padanya dan Kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan Kami melipatgandakan bilangan mereka, sebagai suatu rahmat daripada sisi Kami dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah.*

🏀 Ada yang berpendapat, Allah Ta‘ala menghidupkan anak-anak Nabi Ayub ‘alahis salam keseluruhannya dan pendapat lain pula mengatakan Allah Ta‘ala memberi ganti kepada baginda ketika di dunia dan menyatukan mereka kembali bersamanya kelak di akhirat. Antara pendapat-pendapat tersebut ialah:

🔹 Ibnu ‘Abbas radhiallahu ‘anhuma, Al-‘Aufi, Ibnu Mas‘ud radhiallahu ‘anhu, Mujahid, Al-Hasan dan Qatadah mengatakan maksud "Kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan Kami melipatgandakan bilangan mereka" ialah semua ahli keluarga Nabi Ayub ‘alaihis salam dikembalikan kepadanya.

🔹 Menurut Mujahid, Allah mewahyukan kepada Nabi Ayub ‘alaihis salam: "Wahai Ayub, sesungguhnya keluargamu telah berada di syurga. Jika engkau menghendaki maka Kami akan mendatangkan mereka kepadamu, dan jika engkau menghendaki maka Kami akan biarkan mereka bagimu di syurga dan Kami ganti yang seperti mereka bagimu di dunia." Baginda menjawab "Tidak, tetapi biarkanlah mereka di syurga." Mereka pun dibiarkan di syurga dan digantikan baginya dengan yang seperti mereka di dunia.

🏀 Allah Ta‘ala melakukan semua perkara ini atas rahmat-Nya dan menjadikan kisah baginda sebagai teladan kepada orang-orang yang mendapat ujian. Ini supaya mereka tidak mengandaikan bahawa Allah menimpakan ujian disebabkan kelalaian mereka terhadap perintah Allah. 

🏀 Selain itu, kisah ini boleh dijadikan panduan kepada manusia supaya bersabar menghadapi pelbagai ketetapan Allah dan ujian yang diberikan-Nya serta terdapat hikmah yang sangat tepat di sebalik ujian yang diberikan-Nya.

🍄 Ayat 85 - 86 🍄 
Kisah Nabi Ismail, Nabi Idris dan Nabi Zulkifli ‘alaihimus salam.

💠  Ayat 8⃣5⃣
*Dan (ingatlah kisah) Ismail, Idris dan Zulkifli. Mereka semua termasuk orang-orang yang sabar.*

💠 Ayat 8⃣6⃣ 
*Kami telah masukkan mereka ke dalam rahmat Kami. Sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang soleh.*

🏀 Nabi Ismail ‘alaihis salam adalah putera Nabi Ibrahim ‘alaihis salam. Kisah baginda dinyatakan dalam firman Allah:

📖 *_"Dan ceritakanlah (Muhammad), kisah Ismail di dalam kitab (Al-Qur'an). Dia benar-benar seorang yang benar janjinya, seorang rasul dan nabi."_*
[Surah Maryam, 19:54]

🏀 Manakala kisah Nabi Idris ‘alaihis salam ada dinyatakan dalam firman Allah:

📖 *_"Dan ceritakanlah (Muhammad), kisah Idris di dalam kitab (Al-Qur'an). Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi. Dan Kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi."_*
[Surah Maryam, 19:56-57]

🏀 Nabi Zulkifli ‘alaihis salam pula dikatakan seorang nabi dan ada juga berpendapat baginda adalah seorang yang soleh, raja dan hakim yang adil. Ibnu Jarir bertawaquf (tidak memberikan pendapat) tentang hal ini.

🍄 Ayat 87 -  88 🍄 
Kisah Nabi Yunus ‘alaihis salam. 

💠  Ayat 8⃣7⃣ 
*Dan (ingatlah kisah) Zun Nun (Yunus), ketika dia pergi dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahawa Kami tidak akan menyempitkannya (menyusahkannya), maka dia menyeru dalam keadaan sangat gelap: "Bahawa tidak ada Ilah (yang berhak diibadahi) selain Engkau. Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim."*

🏀 Dalam ayat ini, Allah Ta‘ala menyebut kisah Nabi Yunus ‘alaihis salam yang diutus oleh-Nya kepada suatu kaum di sebuah negeri. Baginda menyeru mereka supaya menyembah Allah Subhanahu wa Ta‘ala, tetapi mereka menolak dan tetap tenggelam dalam kekafiran. Lalu dalam keadaan marah baginda pergi meninggalkan mereka dan menjanjikan azab kepada mereka setelah tiga hari. 

🏀 Setelah kaumnya melihat tanda-tanda datangnya azab itu dan mereka menyedari bahawa nabi mereka tidak berdusta, maka mereka keluar menuju ke padang pasir bersama-sama dengan ternakan haiwan yang mereka miliki.

🏀 Sambil merendahkan diri, mereka memohon keampunan daripada Allah Ta‘ala dengan sepenuh hati. Hal yang sama dilakukan oleh semua binatang ternakan mereka dengan mengeluarkan suara masing-masing. Akhirnya Allah Ta‘ala tidak jadi menurunkan azab kepada mereka. Kisah ini disebutkan dalam firman-Nya:

📖 *_"Dan mengapa tidak ada (penduduk) suatu kota yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus? Tatkala mereka (kaum Yunus itu) beriman, Kami hilangkan daripada mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan Kami beri kesenangan kepada mereka sampai kepada waktu yang tertentu."_*
[Surah Yunus, 10:98]

🏀 Setelah Nabi Yunus ‘alaihis salam pergi meninggalkan kaumnya, baginda menaiki perahu bersama dengan suatu kaum yang lain. Ketika di tengah laut, perahu itu terumbang-ambing dilambung ombak dan nyaris tenggelam kerana bilangan penumpang yang berlebihan. Maka mereka bermusyawarah dan mengadakan undian di antara mereka untuk menentukan siapa yang bakal dilemparkan ke dalam laut untuk meringankan beban muatan perahu. Akhirnya undian jatuh ke tangan Nabi Yunus ‘alahis salam, tetapi mereka tidak mahu melemparkan baginda ke laut. Lalu dilakukan undian sekali lagi tetapi undian itu tetap jatuh kepada baginda. Hal ini berlaku sebanyak tiga kali. Ini disebutkan oleh Allah Ta‘ala dalam firman-Nya:

📖 *_"Kemudian dia ikut mengundi, lalu dia termasuk orang-orang yang kalah (dalam undian)."_*
[Surah As-Saffat, 37:141]

🏀 Oleh itu Nabi Yunus ‘alaihis salam terjun ke dalam laut. Allah Ta‘ala menghantarkan ikan besar lalu menelan baginda dan mengilhamkan ikan itu agar tidak memakan dan juga tidak menghancurkan tulang baginda. Baginda bukanlah rezeki untuk ikan tersebut tetapi perutnya hanyalah sebagai penjara buat baginda. 

🏀 Zun Nun bererti hut iaitu ikan paus dan dikaitkan dengan nama Nabi Yunus ‘alaihis salam adalah kerana baginda ditelan oleh ikan tersebut.

 🏀 Ibnu Mas‘ud mengatakan "keadaan yang sangat gelap" bermaksud kegelapan dalam perut ikan, kegelapan dalam laut dan kegelapan malam.

🏀 Auf Al-A‘rabi mengatakan, ketika Nabi Yunus ‘alaihis salam sudah berada dalam perut ikan, baginda menyangka bahawa baginda telah wafat. Baginda cuba menggerakkan kedua-dua kakinya dan bersujud di tempatnya sambil berkata, "Ya Rabbku, aku menjadikan tempat sujud kepada-Mu di tempat yang tidak ada seorang pun daripada hamba-hamba-Mu yang beribadah di tempat seperti ini."

🏀 Ahli tafsir berbeza pendapat tentang tempoh masa baginda tinggal di dalam perut ikan, hanya Allah Ta‘ala sahaja yang mengetahuinya.

💠 Ayat 8⃣8⃣ 
*Maka Kami memperkenankan doanya dan menyelamatkannya daripada kedukaan. Dan demikanlah Kami selamatkan orang-orang yang beriman.*

🏀 Kemudian Allah Ta‘ala mengeluarkan Nabi Yunus ‘alaihis salam daripada perut ikan dan kegelapan-kegelapan tersebut. 

🏀 Dalam ayat ini Allah Ta‘ala menyatakan, Dia akan memperkenankan permintaan hamba-hamba-Nya yang beriman apabila mereka berdoa kepada-Nya.

🍄 Ayat 89 - 90 🍄 
Kisah Nabi Zakaria dan Nabi Yahya ‘alaihimas salam.

💠  Ayat 8⃣9⃣ 
*Dan (ingatlah kisah) Zakaria, tatkala dia menyeru Rabbnya: "Ya Rabbku, janganlah Engkau membiarkan aku hidup seorang diri dan Engkaulah Waris yang paling baik."*

💠  Ayat 9⃣0⃣ 
*Maka Kami memperkenankan doanya, dan Kami anugerahkan kepadanya Yahya dan Kami jadikan isterinya dapat mengandung. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam (mengerjakan) perbuatan-perbuatan yang baik dan mereka berdoa kepada Kami dengan harap dan cemas. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada Kami.*

🏀 Allah Subhanahu wa Ta‘ala menceritakan tentang hamba-Nya iaitu Nabi Zakaria ‘alaihis salam ketika baginda meminta kepada-Nya agar mengurniakan seorang anak lelaki yang kelak akan menjadi nabi sesudah kewafatan baginda. Allah memperkenankan doanya dengan mengurniakan seorang putera lelaki iaitu Nabi Yahya ‘alaihis salam. Kisah ini telah disebutkan dengan panjang lebar dalam Surah Maryam dan Ali ‘Imran. 

🍄 Ayat 91 🍄 
Kisah Maryam As-Siddiqah dan Nabi Isa ‘alaihis salam.

💠  Ayat 9⃣1⃣ 
*Dan (ingatlah kisah) wanita (Maryam) yang telah memelihara kehormatan-nya, lalu Kami tiupkan ke dalam (tubuh)nya ruh daripada Kami dan Kami jadikan dia dan anaknya tanda (kekuasaan Allah) yang besar bagi semesta alam.*

🏀 "Wanita" yang dimaksudkan dalam ayat ini ialah Maryam seperti yang disebutkan dalam firman-Nya:

📖 *_"Dan Maryam puteri Imran yang memelihara kehormatannya, maka Kami tiupkan ke dalam rahimnya sebahagian daripada ruh (ciptaan) Kami...."_*
[At-Tahrim, 66:12]

🏀 Allah menyebutkan kisah Maryam dan puteranya iaitu Nabi Isa ‘alaihis salam secara bergandingan dengan kisah Nabi Zakaria dan anaknya Nabi Yahya ‘alaihimas salam. 

🏀 Dalam ayat ini, Allah Ta‘ala menyebut kisah Maryam secara beriringan iaitu selepas menyebut kisah Nabi Zakaria ‘alaihis salam. Ini kerana kedua-dua kisah ini mempunyai kaitan yang erat iaitu:

🔸 Lahirnya seorang anak daripada pasangan yang sudah sangat lanjut usia, ketika muda mereka belum mempunyai anak. 

🔸Kisah Maryam yang lebih menakjubkan daripada kisah Nabi Zakaria ‘alaihis salam, kerana melahirkan anak tanpa campur tangan lelaki, seperti yang telah diterangkan dalam Surah Ali ‘Imran dan Surah Maryam.

🏀 Hal ini menunjukkan bahawa Allah Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Dia dapat menciptakan apa yang dikehendaki-Nya sepertimana dalam firman-firman-Nya:

📖 *_"Sesungguhnya urusan-Nya, apabila Dia menghendaki sesuatu, Dia hanyalah berkata kepadanya: 'Jadilah!' Maka menjadilah sesuatu itu."_*
[Surah Yasin, 36:82]

📖 *_"....dan agar Kami menjadikannya suatu tanda (kebesaran Allah) bagi manusia."_*
[Surah Maryam, 19:21]🍄 Ayat 92 - 94 🍄 
Manusia adalah umat yang satu.

💠 Ayat 9⃣2⃣
*Sesungguhnya (agama tauhid) ini adalah agama kamu semua, agama yang satu dan Aku adalah Rabbmu, maka sembahlah Aku.*

🏀 Allah Ta‘ala menyatakan bahawa agama yang Dia utuskan kepada para rasul adalah agama yang satu sepertimana telah dijelaskan dan diterangkan dalam firman-Nya:

📖 *_"....Wahai rasul-rasul! Makanlah daripada (makanan) yang baik-baik, dan kerjakanlah amal soleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan sesungguhnya, (agama tauhid) inilah agama kamu semua, agama yang satu dan Aku adalah Rabbmu, maka bertakwalah kepada-Ku."_*
[Surah Al-Mu'minun, 23:51-52]

🏀 Al-Hasan Al-Basri mengatakan maksud ayat ini ialah Allah menjelaskan kepada mereka perkara-perkara yang mesti mereka hindari dan juga perkara-perkara yang mesti mereka lakukan dan sunnah mereka adalah sunnah yang satu.

🏀 Hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

📚 *_"Kami para nabi adalah saudara sebapa dan berlainan ibu, namun agama kami adalah satu."_*

💠  Ayat 9⃣3⃣ 
*Tetapi mereka berpecah belah dalam urusan (agama) mereka di antara mereka. Kepada Kami-lah masing-masing golongan itu akan kembali.*

🏀 Allah Ta‘ala menyatakan bahawa syariat-syariat para rasul-Nya berbeza-beza sepertimana firman-Nya: 

📖 *_"Dan Kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu (Muhammad) dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, Kami berikan peraturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, nescaya kamu dijadikan-Nya satu umat (sahaja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap kurnia yang telah diberikan-Nya kepadamu, maka berlumba-lumbalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan,"_*
[Surah Al-Ma'idah, 5:48]

🏀 Umat-umat berbeza-beza dalam menerima rasul-rasul mereka. Ada yang membenarkan dan ada yang mendustakan. Pada hari kiamat, masing-masing akan menerima balasan mengikut amal mereka. Sekiranya amalannya baik, maka baiklah balasannya dan begitulah sebaliknya. 

💠 Ayat 9⃣4⃣ 
*Maka barangsiapa yang mengerjakan amal soleh, sedang dia beriman, maka tidak ada pengingkaran terhadap amalannya itu dan sesungguhnya Kami menuliskan amalannya itu untuknya.*

🏀 Sekiranya mereka beriktikad dengan penuh keyakinan kepada Allah Ta‘ala dalam hati dan mengerjakan amal-amal soleh dengan anggota badan, Allah tidak akan mensia-siakan mereka sepertimana dalam ayat lain melalui firman-Nya:

📖 *_"....Sesungguhnya Kami tidak akan mensia-siakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalan(nya) dengan baik."_*
[Surah Al-Kahf, 18:30]

🏀 Segala amalan baik mereka tidak akan diingkari, melainkan akan diberi balasan. Mereka tidak akan dianiaya walau seberat zarah pun. 

🏀 Semua amalan dicatat dalam kitab catatan amalan masing-masing dan tiada satu pun daripada amalan tersebut yang disia-siakan.

🍄 Ayat 95 - 97 🍄 
Orang yang binasa tidak akan kembali ke dunia, serta kisah Yakjuj dan Makjuj.

💠 Ayat 9⃣5⃣ 
*Sungguh tidak mungkin atas (penduduk) suatu negeri yang telah Kami binasakan, bahawa mereka tidak akan kembali (kepada Kami).*

🏀 Sungguh tidak mungkin penduduk sebuah negeri yang telah dibinasakan oleh Allah disebabkan dosa-dosa mereka untuk tidak dikembalikan kepada-Nya pada hari kiamat, bahkan mereka akan kembali untuk menghadapi perhitungan dan mendapatkan pembalasan.

💠 Ayat 9⃣6⃣ 
*Hingga apabila dibukakan (tembok) Yakjuj dan Makjuj, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi.*

🏀 Yakjuj dan Makjuj adalah keturunan Nabi Adam ‘alaihis salam dan termasuk dalam keturunan Nabi Nuh ‘alaihis salam.  Mereka ini dibiarkan hidup di balik tembok penghalang yang didirikan oleh Zulkarnain seperti firman Allah:

📖 *_"....'(Dinding) ini adalah rahmat daripada Rabbku, maka apabila janji Rabbku sudah datang, Dia akan menghancur luluhkannya, dan janji Rabbku itu benar.' Dan pada hari itu Kami biarkan mereka (Yakjuj dan Makjuj) bercampur antara satu sama lain...."_*
[Surah Al-Kahf, 18:98-99]

🏀 Ketika tembok penghalang terbuka, Yakjuj dan Makjuj ini akan keluar dan berjalan dengan cepat untuk membuat kerosakan atas muka bumi. Pendapat ini dinyatakan oleh Ibnu Abbas radhiallahu ‘anhuma, ‘Ikrimah, Abu Salih, Ath-Thauri dan lain-lain.

 🏀 Ini merupakan penjelasan daripada Rabb Yang Maha Mengetahui tentang apa yang telah terjadi dan akan terjadi, yang mengetahui rahsia langit dan bumi, tidak ada Ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah Ta‘ala seperti firman-Nya:

📖 *_"....Dan tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepadamu seperti yang diberikan oleh (Allah) Yang Maha Teliti."_*
[Surah Fatir, 35:14]

 🏀 Ibnu Jarir meriwayatkan daripada ‘Ubaidullah bin Abi Yazid bahawa dia mengatakan, "Ibnu Abbas radhiallahu ‘anhuma melihat anak-anak kecil sedang berkejar-kejaran semasa bermain. Lalu beliau mengatakan, 'Seperti itulah keadaan Yakjuj dan Makjuj ketika mereka keluar.'"

🏀 Terdapat beberapa hadith yang panjang dalam Kitab Tafsir Sahih Ibnu Kathir yang menyebut tentang keluarnya Yakjuj dan Makjuj ini. 

💠  Ayat 9⃣7⃣ 
*Dan telah dekatlah kedatangan janji yang benar (hari berbangkit), maka tiba-tiba terbeliaklah mata orang-orang kafir. (Mereka berkata): "Aduhai celakalah kami, sesungguhnya kami adalah dalam kelalaian tentang ini, bahkan kami adalah orang-orang yang zalim.

🏀 Hari berbangkit yang dimaksudkan ini ialah hari kiamat. Apabila telah terjadi pelbagai kegoncangan, kejadian yang mengerikan dan kekacauan, bererti kiamat sudah hampir.

🏀 Ketika ia berlaku, orang-orang kafir akan sedar seperti yang mereka katakan dalam firman Allah:

📖 *"....Ini adalah hari yang sulit."*
[Surah Al-Qamar, 54:8]

🏀 Mata orang-orang kafir akan terbeliak lantaran ngerinya keadaan yang mereka saksikan pada hari tersebut.

🏀 Mereka mengatakan betapa celakanya mereka dan mengakui kezaliman mereka ketika di dunia tetapi pada ketika itu pengakuan itu tidak lagi bermanfaat. 

🍄 Ayat 98 - 100 🍄 
Orang-orang musyrik dan ilah-ilah (sembahan-sembahan) mereka menjadi bahan bakar neraka Jahannam. 

💠 Ayat 9⃣8⃣
 *Sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah umpan Jahannam, kamu pasti masuk ke dalamnya.*

🏀 Ayat ini ditujukan kepada golongan musyrik Quraisy Mekah dan sesiapa sahaja yang mengikut agama mereka, iaitu menyembah berhala-berhala dan patung. Mereka ini akan jadi bahan bakar neraka Jahannam seperti firman-Nya yang lain:

📖 *_"....yang bahan bakarnya manusia dan batu...."_*
[Surah At-Tahrim, 66:6]

🏀 Ibnu ‘Abbas radhiallahu ‘anhuma, mengatakan 'umpan Jahannam' bermaksud kayu bakar Jahannam. Manakala Mujahid, ‘Ikrimah dan Qatadah mengatakan maksudnya ialah kayu bakar. Adh-Dhahhak pula mengatakan maksudnya ialah apa-apa yang dilemparkan ke dalam Jahannam.

💠 Ayat 9⃣9⃣ 
*Seandainya berhala-berhala itu (benar-benar) ilah, tentulah mereka tidak masuk neraka. Dan semuanya akan kekal di dalamnya.*

🏀 Sekiranya pelbagai patung dan sekutu yang mereka sembah selain Allah itu adalah ilah-ilah yang sebenarnya, nescaya mereka tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Mereka yang menyembah dan ilah-ilah yang disembah kesemuanya akan kekal di dalamnya.

💠  Ayat 1⃣0⃣0⃣ 
*Mereka merintih di dalam api dan mereka di dalamnya tidak boleh mendengar.*

🏀 Mereka merintih sebagaimana firman Allah:

📖 *_"Maka adapun orang-orang yang sengsara, tempatnya di dalam neraka. Di sana mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih."_*
[Surah Hud, 11:106]🍄 Ayat 101 - 103 🍄 
Keadaan orang-orang yang mendapat kebahagiaan.

💠  Ayat 1⃣0⃣1⃣ 
*Bahawasanya orang-orang yang telah ada untuk mereka ketetapan yang baik daripada Kami, mereka itu dijauhkan daripada neraka,*

🏀 Ayat ini diturunkan sebagai bantahan terhadap ‘Abdullah bin Az-Ziba‘ry yang mengatakan jika mereka dimasukkan bersama-sama dengan ilah-ilah mereka ke neraka, tentulah malaikat yang mereka sembah, Nabi ‘Isa ‘alaihis salam dan Uzair juga akan bersama mereka di neraka. 

 🏀 Hajjaj bin Muhammad Al-A'war daripada Ibnu Juraij dan ‘Uthman bin ‘Ata' daripada Ibnu ‘Abbas radhiallahu ‘anhuma mengatakan bahawa Uzair dan Nabi ‘Isa ‘alaihis salam tidak termasuk dalam golongan ilah-ilah itu.

🏀 Ibnu ‘Abbas radhiallahu ‘anhuma juga menyatakan mereka yang dikecualikan ialah para malaikat, Nabi Isa ‘alaihis salam dan seumpamanya yang disembah selain Allah Ta‘ala. Pendapat ini juga dinyatakan oleh ‘Ikrimah, Al-Hasan dan Ibnu Juraij.

🏀 Ayat ini juga sebagai pengecualian kepada para malaikat, Nabi ’Isa ‘alaihis salam dan Uzair, bahawa mereka ini tidak akan dimasukkan ke neraka kerana mereka ini adalah yang telah ditetapkan mendapat balasan kebaikan dan kebahagiaan oleh Allah Ta‘ala.

🏀 Allah menyatakan bahawa orang-orang yang mendapat kebahagiaan ialah mereka yang beriman kepada Allah dan rasul-rasul-Nya. Mereka juga telah mengerjakan amal kebajikan di dunia seperti firman-firman-Nya:

📖 *_"Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik (syurga) dan tambahan (kenikmatan melihat Allah)...."_*
[Surah Yunus, 10:26]

💠  Ayat 1⃣0⃣2⃣ 
*mereka tidak mendengar sedikit pun suara api neraka, dan mereka kekal dalam menikmati apa yang diingini oleh mereka.*

🏀 Mereka yang mendapat kebahagiaan itu tidak mendengar suara api neraka yang sedang membakar jasad-jasad ahli neraka.

🏀 Allah menyelamatkan mereka daripada hal-hal yang tidak disukai dan menakutkan. Sebaliknya mereka mendapat apa yang mereka ingini dan sukai.

💠  Ayat 1⃣0⃣3⃣ 
*Mereka tidak disusahkan oleh kedahsyatan yang besar (pada hari kiamat), dan mereka disambut oleh para malaikat. (Malaikat berkata): "Inilah harimu yang telah dijanjikan kepadamu."*

🏀  ‘Abdurrazak daripada Yahya bin Rabi‘ah daripada ‘Ata' mengatakan maksud 'kedahsyatan yang besar' ialah kematian. 

🏀 Manakala Al-‘Aufi daripada Ibnu ‘Abbas radhiallahu ‘anhuma pula mengatakan maksudnya ialah tiupan sangkakala.

🏀 Para malaikat memberi khabar gembira iaitu kelak ketika mereka keluar dari kubur masing-masing mereka akan mendapat nikmat yang membuat mereka bahagia.

 🍄 Ayat 104 - 107 🍄 
Langit digulung pada hari kiamat dan bumi diwarisi oleh orang-orang yang soleh.

💠  Ayat 1⃣0⃣4⃣ 
*(Iaitu) pada hari Kami menggulung langit seperti menggulung lembaran-lembaran kertas. Sebagaimana Kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah Kami akan mengulanginya. Itulah janji yang pasti Kami tepati, sesungguhnya Kami-lah yang akan melaksanakannya.*

🏀 Ayat di atas sama maknanya dengan firman Allah dalam ayat yang lain:

📖 *_"Dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya, padahal bumi seluruhnya dalam genggaman-Nya pada hari kiamat dan langit digulung dengan tangan kanan-Nya. Maha Suci Tuhan dan Maha Tinggi Dia daripada apa yang mereka sekutukan."_*
[Surah Az-Zumar, 39:67]

🏀 Ali ibnu Abu Talhah, Al-Aufi, Mujahid, Qatadah dan lain-lainnya sependapat dengan Ibnu ‘Abbas radhiallahu ‘anhuma yang mengatakan bahawa maksud "as-sijil" adalah lembaran kertas. Ibnu Jarir juga memilih pendapat ini dengan alasan bahawa memang makna inilah yang dikenali menurut istilah bahasa. Oleh itu, makna ayat ini ialah pada hari Allah Ta‘ala menggulung langit sebagaimana menggulung lembaran-lembaran kertas. 

🏀 Allah Ta‘ala akan mengembalikan semua makhluk dalam kejadiannya yang baru, sebagaimana Allah menciptakan mereka pada pertama kalinya. Hal ini pasti berlaku kerana ini termasuk salah satu perkara yang telah dijanjikan-Nya. Dia Maha Berkuasa untuk melakukan hal tersebut.

🏀 Imam Ahmad meriwayatkan daripada Ibnu ‘Abbas radhiallahu ‘anhuma, dia mengatakan Rasulullah sallallahu ‘alahi wa sallam menyampaikan nasihatnya kepada kami, baginda bersabda: 

📚 *_"Sesungguhnya kamu (akan) dihimpun di hadapan Allah dalam keadaan tanpa beralas kaki, bertelanjang dan belum dikhitan (disunat). 'Sebagaimana Kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah Kami akan mengulanginya. Sungguh Kami akan melaksanakannya.'”_*
[Hadis ini dikeluarkan juga oleh Al-Bukhari dan Muslim] 

💠 Ayat 1⃣0⃣5⃣ 
*Dan sungguh telah Kami tulis di dalam Zabur (sesudah Kami tulis dalam) Lauhul Mahfuz, bahawasanya bumi ini dipusakai hamba-hamba-Ku yang soleh.*

🏀 Allah Ta‘ala menyatakan ketetapan dan keputusan-Nya kepada hamba-hamba-Nya yang soleh adalah mereka akan mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat. Bumi ini juga diwariskan kepada mereka. Firman-firman-Nya:

📖 *_"Sesungguhnya bumi (ini) kepunyaan Allah, diwariskannya kepada sesiapa yang dikehendaki-Nya daripada hamba-hamba-Nya. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa."_*
[Surah Al-A‘raf, 7:128]

📖 *_"Sesungguhnya Kami menolong rasul-rasul Kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari berdirinya saksi-saksi (hari kiamat)."_*
[Surah Al-Mu’min/Ghafir 40: 51]

📖 *_"Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang soleh, bahawa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diredai-Nya...."_*
[Surah An-Nur, 24:55]

🏀 Selanjutnya Allah menyebutkan bahawa hal ini telah tertulis di dalam kitab-kitab syariat, begitu juga takdir dan hal ini pasti akan terjadi. 

💠   Ayat 1⃣0⃣6⃣
*Sesungguhnya (apa yang disebutkan) dalam (surah) ini, benar-benar menjadi peringatan bagi kaum yang menyembah Allah.*

🏀 Allah Ta‘ala menyatakan, sesungguhnya Al-Qur'an yang Dia turunkan kepada hamba-Nya iaitu Nabi Muhammad sallallahu ‘alaihi wa sallam benar-benar mengandungi manfaat kepada kaum yang menyembah-Nya, menyukainya, taat dan reda dengan syariat-Nya, serta lebih memilih taat kepada-Nya daripada mengikut syaitan dan hawa nafsu.

💠  Ayat 1⃣0⃣7⃣ 
*Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.*

🏀 Allah Ta‘ala menyatakan bahawa Dia menjadikan Nabi Muhammad sallallahu ‘alaihi wa sallam sebagai rahmat kepada seluruh alam. Sesiapa yang menerima rahmat ini dan mensyukurinya, mereka akan berbahagia di dunia dan di akhirat. Sesiapa yang menolak dan mengingkarinya, mereka akan mendapat kerugian di dunia dan di akhirat, seperti yang disebutkan di dalam ayat lain melalui firman-firman-Nya:

📖 *_"Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan kekafiran dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan, iaitu neraka Jahannam, mereka masuk ke dalamnya, dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman."_*
[Surah Ibrahim, 14:28-29]

📖 *_"....Katakanlah, ‘Al-Qur'an adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang tidak beriman pada telinga mereka ada sumbatan, sedangkan Al-Qur'an itu suatu kegelapan bagi mereka. Mereka itu adalah (seperti) orang-orang yang dipanggil dari tempat yang jauh.’”_*
[Surah Fussilat, 41:44]

 🍄 Ayat 108 - 112 🍄 
 Intisari wahyu adalah beribadahlah kepada Allah dan tidak ada yang mengetahui waktu terjadinya kiamat kecuali Dia.

💠 Ayat 1⃣0⃣8⃣
*Katakanlah: "Sesungguhnya yang diwahyukan kepadaku adalah, bahawasanya Ilah-mu adalah Ilah Yang Esa, maka hendaklah kamu berserah diri (kepada-Nya)."*

🏀 Allah Ta‘ala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu ‘alaihi wa sallam mengatakan kepada orang-orang musyrik bahawa Ilah mereka adalah Ilah Yang Esa. Itulah yang diwahyukan kepada baginda. Oleh itu mereka hendaklah mengikuti ketetapan wahyu itu dan berserah diri serta taat kepada-Nya.

💠  Ayat 1⃣0⃣9⃣ 
*Jika mereka berpaling, maka katakanlah: "Aku telah menyampaikan kepada kamu sekalian (ajaran) yang sama (antara kita) dan aku tidak mengetahui apakah yang diancamkan kepadamu itu sudah dekat atau masih jauh?"*

🏀 Sekiranya mereka meninggalkan apa yang diseru oleh Nabi Muhammad sallallahu ‘alahai wa sallam, baginda hendaklah mengatakan bahawa baginda adalah musuh mereka sebagaimana mereka adalah musuhnya, dan baginda berlepas diri daripada mereka sebagaimana mereka berlepas diri daripadanya. Ayat ini sama maksudnya dengan ayat-ayat lain yang disebutkan dalam firman-firman-Nya:

📖 *_"Dan jika mereka mendustakan kamu, maka katakanlah, 'Bagiku pekerjaanku, dan bagi kamu pekerjaan kamu. Kamu berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun berlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan.'”_*
[Surah Yunus, 10:41]

📖 *_"Dan jika kamu mengetahui pengkhianatan daripada suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang khianat."_*
[Surah Al-Anfal, 8:58]

🏀 Rasulullah sallalahu ‘alaihi wa sallam juga diperintahkan supaya memberitahu orang-orang musyrik bahawa baginda tidak mengetahui bila akan berlaku apa yang diancamkan oleh Allah kepada mereka. Walau bagaimanapun balasan seksaan tersebut pasti akan terjadi.

💠  Ayat 1⃣1⃣0⃣ 
*Sesungguhnya Dia mengetahui perkataan (yang kamu ucapkan) dengan terang-terangan dan Dia mengetahui apa yang kamu rahsiakan.*

🏀 Sesungguhnya Allah Ta‘ala mengetahui semua yang ghaib dan apa yang dilakukan oleh hamba-hamba-Nya secara terang-terangan serta yang dirahsiakan. Kelak Allah akan membalas mereka atas perbuatan yang telah dilakukan baik yang kecil mahupun yang besar.

💠  Ayat 1⃣1⃣1⃣ 
*Dan aku tiada mengetahui, boleh jadi perkara itu ujian bagi kamu dan kesenangan hingga ke suatu waktu.*

🏀 Ibnu Jarir mengatakan, kemungkinan seksaan kepada mereka ditangguhkan itu merupakan suatu ujian dan kesenangan hingga kepada tempoh yang telah ditentukan. ‘Aun juga menafsirkan seperti ini daripada Ibnu ‘Abbas radhiallahu ‘anhuma.

💠 Ayat 1⃣1⃣2⃣ 
*(Muhammad) berkata: "Ya Rabbku, berilah keputusan dengan adil. Dan Rabb kami adalah Rabb Yang Maha Pemurah lagi Yang dimohon pertolongan-Nya terhadap apa yang kamu katakan."*

🏀 Qatadah mengatakan bahawa dahulu para nabi ‘alaihimus salam selalu berdoa; "Ya Rabb kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak (adil) dan Engkaulah Pemberi keputusan yang sebaik-baiknya." [Surah Al-A‘raf 7: 89]. Nabi Muhammad sallallahu ‘alaihi wa sallam juga diperintahkan-Nya berdoa seperti ini.

🏀 Diriwayatkan daripada Malik, daripada Zaid ibnu Aslam, bahawa apabila Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam, menghadiri suatu peperangan, baginda selalu membaca doa di atas.

🏀 Hanya kepada Allah sahaja tempat untuk memohon pertolongan terhadap pendustaan dan segala tipu daya yang dilakukan oleh orang-orang musyrik.


Allahu a‘lam.💠 Alhamdulillah, selesai sudah tafsir surah Al-Anbiya'. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta‘ala.🏀

Tiada ulasan:

Catat Ulasan