disable

doa dan imej

doa dan imej
                                                                                                                                                                      

Rabu, 28 Februari 2024

KEMPEN INFAQ PADA SETIAP HARI JUMAAT

 

Berinfaq atau bersedekah merupakan salah satu amalan soleh dan jalan untuk mendapatkan kelebihan yang banyak di dunia dan akhirat.

Infaq kepada institusi pengajian yang aktif menyebarkan ilmu seperti Madrasah , Pondok atau mana² pusat pengajian yang aktif menghasilkan pahala jariah ( pahala yang mengalir ) kepada orang yang menginfaq kerana di sanalah menjadi tempat manusia membaiki diri selain lahirnya para pendakwah yang menyebarkan ilmu agama . Berkat dari dana yang disalurkan , aktiviti menyemai jiwa - jiwa yang bersih melalui didikan agama dapat diteruskan dengan baik .


Disebutkan satu athar:

عن كعب ، قال : الصدقة تضاعف يوم الجمعة - أو كما قال

Dari Kaab ( Al Ahbar ) , ia berkata : "Sedekah akan dilipatgandakan ( ganjaran ) pada hari jumaat ."

Riwayat Ibnu Abi Syaibah no. 5556 , Abu Ubaid dalam Al Amwal no. 919 , Abu Nu'aim dalam Hilyah Al Auliya' . Sanad hadis ini sahih sampai kepada Kaab.


Bersedekahlah Supaya Hidup Jadi Bahagia Dan Berkah:

 1. Sedekah adalah salah satu pintu untuk menuju ke Syurga Allah SWT,
 2. Sedekah ialah perbuatan yang paling mulia antara semua perbuatan kebaikan dan sedekah yang paling baik adalah dgn memberi makanan kepada orang,
 3. Sedekah akan dihisab pada hari Kiamat dan sedekah akan Inn Syaa Allah menjauhi api neraka jahanam,
 4. Sedekah mampu memadamkan kemurkaan Allah SWT dan mampu memadamkan kepanasan di dalam kubur,
 5. Perkara yang paling memberi keuntungan kepada orang yang telah meninggal dunia adalah sedekah dan Allah SWT akan sentiasa memanjangkan pahala dari sedekah tersebut,
 6. Sedekah mampu mensucikan ruh dan menambah pahala kebaikan,
 7. Sedekah adalah salah satu cara untuk mendapat kebahagiaan di hari Kiamat dihadapan Allah SWT,
 8. Sedekah boleh menyelamatkan diri dari celaka di hari Kiamat dan tidak akan membuat kita sengsara disebabkan masa lampau kita,
 9. Sedekah mampu menghapuskan dan diampunkan dari dosa yang telah dibuat,
 10. Sedekah adalah kepastian untuk meninggal dunia dalam keimanan serta ketakwaan terhadap Allah SWT dan malaikat akan mendoakan kebaikan kepada kita,
 11. Orang yang memberi sedekah ialah orang yang baik dan siapapun yang terlibat dalam melakukan kebaikan tersebut akan diberi ganjaran oleh Allah SWT,
 12. Orang yang memberi sedekah dijanjikan akan mendapat ganjaran yang hebat dari Allah SWT In Syaa Allah,
 13. Orang yang memberi sedekah adalah tergolong dari golongan orang yang disayang oleh masyarakat
 14. Memberi sedekah adalah perbuatan yang mulia,
 15. Sedekah mampu melepaskan kita drpd kesusahan dan doa² akan dimakbulkan Allah SWT In Syaa Allah,
 16. Sedekah mampu menghapuskan kesulitan hidup dan ditutup 70 pintu kecelakaan di dunia,
 17. Sedekah mampu memanjangkan umur seseorang dan bisa memberi kejayaan hidup,
 18. Sedekah adalah obat,
 19. Sedekah mampu menolong anda dari kecurian, kematian yang dahsyat dan hina, kebakaran dan lemas &
 20. Sedekah ialah ganjaran yang baik meskipun anda memberi kepada binatang atau burung-burung.

Semoga bermanfaat


Pautan: Madrasah Ahmadiah Pondok Bunut Payong.

Ahad, 25 Februari 2024

Biodata Ringkas 25 Nabi Dan Rasul

Nabi adalah manusia yang diberikan wahyu oleh Allah SWT kepadanya dengan membawa syariat untuk diamalkan dan tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Manakala Rasul adalah manusia yang diberikan wahyu kepadanya untuk diamalkan dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Setiap rasul adalah nabi akan tetapi bukan semua nabi adalah rasul.

Sejak kecil kita seringkali mendengar dan diceritakan kisah 25 nabi dan rasul. Semua kisah 25 nabi itu secara umumnya sudah kita ketahui, namun kita tidak dimaklumkan bilakah mereka itu hidup, usia, tahun kejadian dan peristiwa serta keterangan di bumi negara manakah kisah mereka berlaku. Jumlah nabi dan Rasul bukan hanya setakat 25 orang saja tapi lebih iaitu ada 124,000 orang.


1. Nabi Adam 

Dianggarkan Baginda  hidup pada 5872-4942 SM di sekitar kawasan yang kini dikenali sebagai Sri Lanka. Konon disitulah Baginda pertama kali turun ke muka bumi. Lalu Baginda berjalan kaki ke wilayah yang kini disebut dengan Jazirah Arabia dan bertemu dengan isterinya, Hawwa di Padang Arafah. Mereka terus menetap di sekitar Kaabah yang memang telah dibina sebelumnya oleh para malaikat. 

Nama nabi Adam disebutkan sebanyak 25 kali dalam Al-Quran Al-Karim. Diriwayatkan bahawa Baginda mempunyai 40 anak dan Baginda telah wafat di Jazirah Arabia.

 

2. Nabi Idris 

Nabi Idris bin Yarid bin Mahlail dari keturunan Nabi Syits bin Adam. Dianggarkan Baginda  hidup sekitar tahun 4533-4188 SM. Baginda diutus untuk Bani Qabil yang tinggal di Babil di Iraq dan Memphis. Nama Baginda disebutkan  sebanyak 2 kali di dalam Al-Quran.

 

3. Nabi Nuh 

Nabi Nuh bin Malik bin Mutawashlih bin Idris dari keturunan Nabi Syits bin Adam. Dianggarkan Baginda hidup pada tahun 3993-3043 SM dan diangkat menjadi nabi pada tahun 3650 SM untuk Bani Rasib. Nabi Nuh telah dikesan tinggal di wilayah selatan Iraq. Nama Baginda disebutkan  sebanyak 43 kali dalam Al-quran dan mempunyai 4 anak laki-laki. Para ahli sejarah banyak menyebutkan bahawa Baginda wafat di Makkah.

 

4. Nabi Hud 

Nabi Hud bin Abdullah bin Rabah bin Al-Khulud dari keturunan Sam bin Nuh. Dianggarkan Baginda  hidup pada tahun 2450-2320 SM. Kaum yang Baginda dakwahi disebut dengan Kaum ‘Ad yang tinggal di Al-Ahqaf, Yaman. Nama Baginda disebutkan sebanyak 7 kali dalam Al-Quran. Dan diriwayatkan Baginda  wafat di Timur Hadhramaut, Negeri Yaman.

 

5. Nabi Shaleh 

Nabi Shaleh bin Ubaid bin ‘Ashif dari keturunan Sam bin Nuh. Dianggarkan Baginda  Baginda  hidup pada tahun 2150-2080 SM dan diangkat menjadi nabi pada tahun 2100 SM. Baginda  ditugaskan berdakwah kepada Kaum Tsamud yang tinggal di Al-Hijir. Nama Baginda disebutkan  sebanyak 9 kali di dalam Al-Quran dan wafat di Madain Shalih, Makkah.

 

6. Nabi Ibrahim 

Nabi Ibrahim bin Azar bin Nahur dari keturunan Sam bin Nuh. Baginda dfianggarkan hidup pada tahun 1997-1822 SM dan diangkat menjadi nabi pada tahun 1900 SM. Baginda tinggal di Kaldaniyyun, Ur, negeri yang disebut kini sebagai Iraq. Nama Baginda disebutkan  sebanyak 69 kali dalam Al-Quran dan wafat di Alkhalil, Hebron, Palestin.

 

7. Nabi Luth 

Nabi Luth bin Haran bin Azar bin Nahur dari keturunan Sam bin Nuh. Dianggarkan Baginda  hidup pada tahun 1950-1870 SM dan diangkat menjadi nabi pada tahun 1900 SM. Baginda  ditugaskan berdakwah kepada Kaum Luth yang tinggal di negeri Sadum, Syam, Palestin. Nama Baginda disebutkan  sebanyak 27 kali dalam Al-Quran. Baginda mempunyai  2 anak perempuan dan  Baginda  meninggal di Desa Shafrah di Syam, Palestin.

 

8. Nabi Ismail 

Nabi Ismail bin Ibrahim Azar bin Nahur dari keturunan Sam bin Nuh. Dianggarkan Baginda  hidup pada tahun 1911-1774 SM dan dianggar menjadi nabi pada tahun 1850 SM. Baginda  tinggal di Amaliq dan qabilah Yaman, Makkah. Nama Baginda disebutkan sebanyak 12 kali dalam Al-Quran dan mempunyai  12 anak. Baginda meninggal tahun 1779 SM di Makkah.

 

9. Nabi Ishaq 

Nabi Ishaq bin Ibrahim Azar bin Nahur dari keturunan Sam bin Nuh. Dianggarkan Baginda  hidup pada tahun 1897-1717 SM dan diangkat menjadi nabi pada tahun 1800 SM. Baginda ditugaskan berdakwah kepada Kan’anniyun di wilayah Al-Khalil Palestina. Nama Baginda disebutkan sebanyak 17 kali di dalam Al-Quran. di dalam Al-Quran mempunyai  2 anak dan meninggal di Alkhalil Hebron, Palestina.

 

10. Nabi Ya’qub 

Nabi Ya’qub bin Ishaq bin Ibrahim. Dianggarkan Baginda  hidup pada tahun 1837-1690 SM dan diangkat menjadi nabi pada tahun 1750 SM. Baginda  ditugaskan berdakwah kepada Bani Israil di Syam. Nama Baginda disebutkan sebanyak 16 kali di dalam Al-Quran dan mempunyai  12 anak. Baginda  wafat di Alkhalil Hebron, Palestina.

 

11. Nabi Yusuf 

Nabi Yusuf bin Ya’qub bin Ishaq bin Ibrahim. Dianggarkan Baginda  hidup pada tahun 1745-1635 SM dan diangkat menjadi nabi pada tahun 1715 SM. Baginda ditugaskan berdakwah kepada Bani Israil dan Hyksos di Mesir. Nama Baginda disebutkan  sebanyak 27 kali di dalam Al-Quran. Mempunyai  2 anak lelaki dan 1 anak perempuan. Baginda  wafat di Nablus Palestina.

 

12. Nabi Syu’aib 

Nabi Syu’aib bin Mikail bin Yasyjar bin Madyan bin Ibrahim. Dianggarkan Baginda  hidup pada tahun 1600-1490 SM dan diangkat menjadi nabi pada tahun 1550 SM. Baginda ditugaskan berdakwah kepada Madyan dan Penduduk Aykah Madyan. Nama Baginda disebutkan sebanyak 11 kali di dalam Al-Quran. Baginda  wafat di Madyan.

 

13. Nabi Ayyub 

Nabi Ayyub bin Amwas bin Zarih dari keturunan Ibrahim. Dianggarkan Baginda  hidup pada tahun 1540-1420 SM. Dan diangkat menjadi nabi pada tahun 1500 SM. Baginda ditugaskan berdakwah kepada orang-orang Amoria di Huran, Syam, Palestin. Nama Baginda disebutkan  sebanyak 4 kali di dalam Al-Quran. Mempunyai  26 anak. Baginda  wafat di Huran di Syam.

 

14. Nabi Zulkifli 

Nabi Zulkifli bin Bisyr bin Ayyub dari keturunan Ishaq bin Ibrahim. Dianggarkan Baginda hidup pada tahun 1500-1425 SM dan diangkat menjadi nabi pada tahun 1460 SM. Baginda ditugaskan berdakwah kepada orang-orang Amoria di Damaskus & sekitarnya. Nama Baginda disebutkan  sebanyak 1 kali di dalam Al-Quran. Mempunyai  2 anak. Baginda  wafat di Damaskus Syiria.

 

15. Nabi Musa 

Nabi Musa bin Imran dri keturunan Ya’qub bin Ishak. Dianggarkan Baginda  hidup pada tahun 1527-1408 SM dan diangkat menjadi nabi pada tahun 1450 SM. Baginda ditugaskan berdakwah kepada Mesir Kuno, Para Firaun dan Bani Israil di Mesir. Nama Baginda disebutkan sebanyak 136 kali di dalam Al-Quran. Mempunyai  2 anak. Baginda  wafat di Tanah Tih.

 

16. Nabi Harun 

Nabi Harun bin Imran dri keturunan Ya’qub bin Ishak. Dianggarkan Baginda hidup pada tahun 1531-1408 SM dan diangkat menjadi nabi pada tahun 1450 SM. Baginda ditugaskan berdakwah kepada Mesir Kuno, para Firaun dan Bani Israil Mesir. Nama Baginda disebutkan sebanyak 19 kali di dalam Al-Quran dan wafat di Tanah Tih.

 

17. Nabi Daud 

Nabi Daud bin Aisya bin Awid dari keturunan Yahuza bin Ya’qub. Dianggarkan Baginda hidup pada tahun 1041-971 SM dan diangkat menjadi nabi pada tahun 1010 SM. Baginda ditugaskan berdakwah kepada Bani Israil di Palestin. Nama Baginda disebutkan sebanyak 16 kali di dalam Al-Quran. Mempunyai  1 anak dan meninggal dunia di Baitul Maqdis, Palestin.

 

18. Nabi Sulaiman 

Nabi Sulaiman bin Daud bin Aisya bin Awid dari keturunan Yahuza bin Ya’qub. Dianggarkan Baginda   hidup pada tahun 989-931 SM dan diangkat menjadi nabi pada tahun 970 SM. Baginda ditugaskan berdakwah kepada Bani Israil di Palestin. Nama Baginda disebutkan sebanyak 27 kali di dalam Al-Quran. Baginda  wafat di Rahbaam Baitul Maqdis, Palestin..

 

19. Nabi Ilyas 

Nabi Ilyas bin Yasin bin Fanhas dari keturunan Harun bin Imran. Dianggarkan Baginda   hidup pada tahun 910-850 SM dan diangkat menjadi nabi pada tahun 870 SM. Baginda  ditugaskan berdakwah kepada Orang-orang Phiniq di Ba’labak di Syam. Nama Baginda disebutkan  sebanyak 2 kali di dalam Al-Quran. Baginda  tidak wafat tapi diangkat ke sisi Allah.

 

20. Nabi Ilyasa’ 

Nabi Ilyasa’ bin Akhtub dari keturunan Yusuf bin Ya’qub. Dianggarkan Baginda  Baginda hidup pada tahun 885-795 SM dan diangkat menjadi nabi pada tahun 830 SM. Baginda  ditugaskan berdakwah kepada Bani Israil dan orang-orang Amoria di Panyas, Syam. Nama Baginda disebutkan  sebanyak 2 kali di dalam Al-Quran. Baginda  wafat di Palestin.

 

21. Nabi Yunus 

Nabi Yunus bin Matta dari keturunan Bunyamin bin Ya’qub. Baginda  Dianggarkan Baginda hidup pada tahun 820-750 SM. Baginda ditugaskan berdakwah kepada orang Asyiria di Ninawa di Iraq. Nama Baginda disebutkan  sebanyak 6 kali di dalam Al-Quran. Baginda  wafat di Ninawa di Iraq.

 

22. Nabi Zakaria 

Nabi Zakaria bin Dan bin Muslim dari keturunan Rahbaam bin Sulaiman. Dianggarkan Baginda   Baginda  hidup pada tahun 91-31 SM dan diangkat menjadi nabi pada tahun 2 SM. Baginda  ditugaskan berdakwah kepada Bani Israil di Palestin. Nama Baginda disebutkan  sebanyak 8 kali di dalam Al-Quran. Baginda  mempunyai  seorang anak sahajan dan Baginda wafat di Syam..

 

23. Nabi Yahya 

Nabi Yahya bin Zakaria bin Dan bin Muslim dari keturunan Rahbaam bin Sulaiman. Dianggarkan Baginda hidup pada tahun 1SM – 31M dan diangkat menjadi nabi pada tahun 28M. Baginda ditugaskan berdakwah kepada Bani Israil di Palestin. Nama Baginda disebutkan  sebanyak 4 kali di dalam Al-Quran. Dan wafat di Damsyik, Syiria.

 

24. Nabi Isa 

Nabi Isa bin Maryam binti Imran dari keturunan Sulaiman bin Daud. Baginda Dianggarkan Baginda   hidup pada tahun 1SM-32M dan diangkat menjadi nabi pada tahun 29M. Baginda ditugaskan berdakwah kepada Bani Israil di Palestin Nama Baginda disebutkan sebanyak 25 kali di dalam Al-Quran. Baginda  juga tidak wafat melainkan diangkat ke sisi Allah..

 

25. Nabi Muhammad 

Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib dari keturunan Ismail bin Ibrahim. Baginda  Dianggarkan Baginda hidup pada tahun 571M-632M dan diangkat menjadi nabi pada tahun 610M. Baginda  ditugaskan berdakwah kepada seluruh manusia dan alam semesta. Tinggal di Makkah dan Madinah. Nama Baginda disebutkan sebanyak 5 kali di dalam Al-Quran. Baginda  mempunyai  7 orang anak dan wafat di Madinah.


Sumber: Shafiqolbu

Kredit Foto/Doa: Ruang bacaan MSI UTHM 

Sabtu, 24 Februari 2024

PELANCARAN TAHUN MELAWAT KELANTAN 2024

  

Tarikh: 25 Februari 2024 (Ahad)

Masa: 8.30 malam - 12.00 malam

Tempat: Dataran Warisan, Stadium Sultan Muhammad IV, Kota Bharu

 

Pelbagai persembahan menarik:

 • Seni Silat
 • Gendang Cina
 • Tarian Singa
 • Tarian Naga
 • Rebana Ubi
 • Kertok Kelapa
 • Dikir Barat
 • Mok Yong
 • Tarian
 • Artis Tempatan

 

Masuk percuma!Phakat mari blako!!

 

#tahunmelawatkelantan2024

#visitkelantan2024

#tmk24

#kelantandihatiku

Rabu, 14 Februari 2024

Tarikh Mula Puasa (01 Ramadhan 1445H) - 12 Mac 2024

Alhamdulillah kita dah beberapa hari berada dalan bulan Syaaban. Tak sampai pun sebulan lagi kita akan menyambut ketibaan bulan Ramadhan.

Bulan Ramadan menjadi bulan yang mulia dan penuh keberkatan kerana Allah SWT telah memilih beberapa peristiwa besar berlaku pada bulan ini. Ketibaan bulan Ramadhan sangat ditunggu-tunggu oleh jutaan umat Islam di seluruh pelusuk dunia. Bulan yang penuh dengan pengampunan dan dilipatkali gandakan pahala amalan menyebabkan seluruh umat islam bergembira dengan ketibaan bulan yang mulia ini. 

Melihat anak bulan merupakan salah satu kaedah untuk memastikan tarikh permulaan puasa dan atau hari raya untuk umat Islam di negara ini. Sebanyak 29 lokasi di seluruh negara dijadikan tempat untuk melihat anak bulan:

 1. Pontian Kecil (Johor)
 2. Kompleks Falak Al-Khawarizmi, Kampung Balik Batu, Tanjung Bidara (Melaka)
 3. Kompleks Baitul Hilal Telok Kemang, Port Dickson (Negeri Sembilan)
 4. Bukit Melawati (Kuala Selangor)
 5. Bukit Jugra, Banting (Kuala Langat)
 6. Balai Cerap Selangor dan Sabak Bernam
 7. Pantai Pasir Panjang, mukim Pengkalan Baru, daerah Manjung (Perak)
 8. Pusat Falak Sheikh Tahir, Pantai Aceh (Pulau Pinang)
 9. Kampung Pulau Sayak, Kuala Muda
 10. Pemandangan Indah (Pulau Langkawi)
 11. Menara Alor Setar, Alor Setar (Kedah)
 12. Bukit Besar (Kuala Terengganu)
 13. Bukit Geliga (Kemaman)
 14. Pulau Perhentian, Besut
 15. Balai Cerap KUSZA (Mukim Merang, Setiu, Terengganu)
 16. Bukit Peraksi (Pasir Puteh)
 17. Bukit Kampung Tembeling, Mukim Manjur, Daerah Olak Jeram (Kuala Krai)
 18. Menara Bangunan SEDC, Jalan Tengku Putra Semerak, Kota Bharu. 
 19. Esplanade Luak, (Miri)
 20. Teluk Bandung (Kuching)
 21. Tanjung Batu (Bintulu)
 22. Balai Cerap Al-Biruni, Tanjung Dumpil, Putatan
 23. Bukit Tanjung Batu (Nenasi)
 24. Gunung Berincang (Cameron Highlands)
 25. Bukit Pelindung, Kuantan
 26. Menara Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan
 27. Menara Kuala Lumpur
 28. Pusat Konvensyen Antarabangsa
 29. Menara Pandang Masjid Al-Hussain, Kuala Perlis.

Anak bulan boleh dilihat pada hari rukyah yang ditetapkan setiap 29 hari bulan hijrah pada waktu matahari belum terbenam. InsyaAllah 29 Syaaban nanti, kita akan sama-sama akan dapat mengikuti perisytiharan tarikh bermula ibadah puasa bulan Ramadan bagi tahun 1445H. 

Mengikut prosedur, kesemua 29 tempat cerapan akan mencerap anak bulan Ramadhan 1445H di lokasi masing-masing bermula pada waktu Maghrib sehingga anak bulan terbenam.

Foto bersama petugas di lokasi cerapan anak bulan Ramadhan 
beberapa tahun lepas di Menara Bangunan SEDC, Kota Bharu.

Selepas cerapan anak bulan dilaksanakan di 29 lokasi itu selesai, setiap lokasi akan melaporkan laporan kenampakkan anak bulan kepada Pejabat Penyimpan Mohor Besar Raja-raja. 

Apabila telah menerima semua laporan daripada 29 lokasi, barulah Penyimpan Mohor Besar Raja-raja akan mengumumkan tarikh awal Ramadhan 1445H bagi negara Malaysia. Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja akan mengisytiharkan tarikh awal ramadhan melalui radio dan televisyen.

Bilangan Hari Menuju Tarikh Mula Berpuasa (01 Ramadhan 1445H)

Semoga Ramadhan kali ini 1445H menjadi lebih bermakna dengan mengisi acara ibadat siang dan malamnya. Kemuncak Ramadhan adalah 10 hari terakhirnya iaitu mencari malam Lailatul Qadr dan di waktu  yang sama kita cuba khatamkan al-Quran yang akan menjadi teman kita di waktu hidup dan pemberi syafaat di hari akhirat. InsyaAllah.


Bacaan Al-Quranul Karim (Lengkap 114 surah) oleh Ustaz Khairul Anuar Basri Al-Hafiz..