doa dan imej

doa dan imej
                                                                                                                                                                      

Jumaat, 23 Januari 2015

114 Surah Al-Quran: Bacaan oleh Sheikh Mahmood Khalil Al-Hussary (Arabic: الشيخ محمود خليل الحصري)


الشيخ محمود خليل الحصري
Sheikh Mahmood Khalil Al-Hussary 
(الشيخ محمود خليل الحصري) Dilahirkan pada tahun 1917 di Shubra An-Namlah, Mesir. Beliau adalah ulama Qurra terkenal yang memberi sumbangan besar kepada dunia penyebaran Ilmu Al-Quran. Perintis rakaman Al-Quran 30 juzuk pada tahun 1960. Meninggal tahun 1980 pada usia 63 tahun. Antara anak muridnya ialah Tuan Guru Haji Ahmad Maasom Pergau -Johan Qari Majlis Tilawah Al Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1961. Sama-sama kita ikuti bacaan Sheikh Mahmood Khalil Al-Hussary, qari tersohor dunia yang terkenal dengan ketelitian dalam hukum-hukum tajwid, fasohah dan makhraj.


Surah Al-Fatihah (Pembukaan) 
Surah ini mengandungi 7 ayat - mukasurat 1
Surah Al-Baqarah (Sapi Betina) 
Surah ini mengandungi 286 ayat - mukasurat 2
Surah Ali 'Imran (Keluarga Imran) 
Surah ini mengandungi 200 ayat - mukasurat 50
Surah An-Nisaa' (Wanita)
Surah ini mengandungi 176 ayat - mukasurat 77
Surah Al-Maa’idah (Hidangan) 
Surah ini mengandungi 120 ayat - mukasurat 106
Surah Al-An'aam (Binatang Ternakan)
Surah ini mengandungi 165 ayat - mukasurat 128
Surah Al-A’raaf (Tempat Tinggi)
Surah ini mengandungi 206 ayat - mukasurat 151
Surah Al-Anfaal (Rampasan Perang)
Surah ini mengandungi 75 ayat - mukasurat 177
Surah At-Taubah (Taubat)
Surah ini mengandungi 129 ayat - mukasurat 187
Surah Yunus (Nabi Yunus a.s.)
Surah ini mengandungi 109 ayat - mukasurat 208


Surah Hud (Nabi Hud a.s.)
Surah ini mengandungi 123 ayat - mukasurat 221
Surah Yusuf (Nabi Yusuf a.s.)
Surah ini mengandungi 111 ayat - mukasurat 235
Surah Ar-Ra’d (Guruh) 
Surah ini mengandungi 43 ayat - mukasurat 249
Surah Ibrahim (Nabi Ibrahim a.s.)
Surah ini mengandungi 52 ayat - mukasurat 255
Surah Al-Hijr (Kawasan Berbatu)
Surah ini mengandungi 99 ayat - mukasurat 262
Surah An-Nahl (Lebah)
Surah ini mengandungi 128 ayat - mukasurat 267
Surah Al-Israa’ (Perjalanan Malam)
Surah ini mengandungi 111 ayat - mukasurat 282
Surah Al-Kahfi (Gua)
Surah ini mengandungi 110 ayat - mukasurat 293
Surah Maryam (Siti Maryam)
Surah ini mengandungi 98 ayat - mukasurat 305Surah Tho ha
Surah ini mengandungi 135 ayat - mukasurat 312
Surah Al-Anbiyaa’ (Para Nabi)
Surah ini mengandungi 112 ayat - mukasurat 322
Surah Al-Hajj (Haji)
Surah ini mengandungi 78 ayat - mukasurat 332
Surah Al-Mukminun (Golongan yang Beriman)
Surah ini mengandungi 118 ayat - mukasurat 342
Surah An-Nur (Cahaya)
Surah ini mengandungi 64 ayat - mukasurat 350
Surah Al-Furqaan (Pembeza Kebenaran dan Kebatilan)
Surah ini mengandungi 77 ayat - mukasurat 359
Surah Asy-Syu’araa (Para Penyair)
Surah ini mengandungi 227 ayat - mukasurat 367
Surah An-Naml (Semut)
Surah ini mengandungi 93 ayat - mukasurat 377
Surah Al-Qasas (Cerita-cerita)
Surah ini mengandungi 88 ayat - mukasurat 385
Surah Al-‘Ankabut (Labah-labah)
Surah ini mengandungi 69 ayat - mukasurat 396
Surah Ar-Rum (Masyarakat Rom)
Surah ini mengandungi 60 ayat - mukasurat 404
Surah Luqman (Luqman)
Surah ini mengandungi 34 ayat - mukasurat 411
Surah As-Sajdah (Sujud)
Surah ini mengandungi 30 ayat - mukasurat 415
Surah Al-Ahzaab (Golongan yang Bersekutu)
Surah ini mengandungi 73 ayat - mukasurat 418
Surah Saba’ (Kaum Saba’)
Surah ini mengandungi 54 ayat) - mukasurat 428
Surah Faatir (Pencipta)
Surah ini mengandungi 45 ayat - mukasurat 434Surah Yaasin
Surah ini mengandungi 83 ayat - mukasurat 440
Surah As-Saaffaat (Yang Berbaris Dengan Teratur)
Surah ini mengandungi 182 ayat - mukasurat 44638. سورة ص 
Surah Shod
Surah ini mengandungi 88 ayat - mukasurat 453
Surah Az-Zumar (Rombongan)
Surah ini mengandungi 75 ayat - mukasurat 458
Surah Al-Mukmin (Orang yang Beriman)
Surah ini mengandungi 85 ayat - mukasurat 467
Surah Fussilat (Dijelaskan)
Surah ini mengandungi 54 ayat - mukasurat 477
Surah Asy-Syuraa (Permesyuaratan)
Surah ini mengandungi 53 ayat - mukasurat 483
Surah Az-Zukhruf (Perhiasan Emas)
Surah ini mengandungi 89 ayat - mukasurat 489
Surah Ad-Dukhaan (Kabut/Asap)
Surah ini mengandungi 59 ayat - mukasurat 496
Surah Al-Jathiyah (Yang Berlutut)
Surah ini mengandungi 37 ayat - mukasurat 499
Surah Al-Ahqaaf (Bukit-bukit Pasir)
Surah ini mengandungi 35 ayat - mukasurat 502
Surah Muhammad (Nabi Muhammad s.a.w.)
Surah ini mengandungi 38 ayat - mukasurat 507
Surah Al-Fath (Kemenangan)
Surah ini mengandungi 29 ayat - mukasurat 511
Surah Al-Hujurat (Bilik-bilik)
Surah ini mengandungi 18 ayat - mukasurat 51550. سورة ق 
Surah Qaf
Surah ini mengandungi 45 ayat - mukasurat 518
Surah Adz-Dzariyaat (Angin yang Menerbangkan)
Surah ini mengandungi 60 ayat - mukasurat 520
Surah At-Tur (Gunung) 
Surah ini mengandungi 49 ayat - mukasurat 523Surah An-Najm (Bintang)
Surah ini mengandungi 62 ayat - mukasurat 52654. سورة القمر 
Surah Al-Qamar (Bulan)
Surah ini mengandungi 55 ayat - mukasurat 528Surah Ar-Rahman (Yang Maha Pemurah)
Surah ini mengandungi 78 ayat - mukasurat 531Surah Al-Waqi’ah (Peristiwa yang Tidak Dapat ielakkan)
Surah ini mengandungi 96 ayat - mukasurat 534
Surah Al-Hadid (Besi)
Surah ini mengandungi 29 ayat - mukasurat 537Surah Al-Mujaadalah (Perempuan yang Merayu)
Surah ini mengandungi 22 ayat - mukasurat 542
Surah Al-Hasyr (Pengusiran)
Surah ini mengandungi 24 ayat - mukasurat 545
Surah Al-Mumtahanah (Perempuan yang Diuji)
Surah ini mengandungi 13 ayat - mukasurat 549Surah As-Saff (Barisan) 
Surah ini mengandungi 14 ayat - mukasurat 551Surah Al-Jumu’ah (Hari Jumaat)
Surah ini mengandungi 11 ayat - mukasurat 553
Surah Al-Munafiquun (Golongan Munafik)
Surah ini mengandungi 11 ayat - mukasurat 554Surah At-Taghabun (Saling Untung dan Rugi) 
Surah ini mengandungi 18 ayat - mukasurat 556Surah At-Talaq (Cerai) 
Surah ini mengandungi 12 ayat - mukasurat 558Surah At-Tahrim (Mengharamkan)
Surah ini mengandungi 12 ayat - mukasurat 560Surah Al-Mulk (Kerajaan)
Surah ini mengandungi 30 ayat - mukasurat 562Surah Al-Qalam (Pen)
Surah ini mengandungi 52 ayat - mukasurat 564
Surah Al-Haaqqah (Keadaan Sebenar)
Surah ini mengandungi 52 ayat - mukasurat 566Surah Al-Ma’arij (Tempat-tempat Naik)
Surah ini mengandungi 44 ayat - mukasurat 568Surah Nuh (Nabi Nuh a.s.) 
Surah ini mengandungi 28 ayat - mukasurat 57072. سورة الجن 
Surah Al-Jin (Jin)
Surah ini mengandungi 28 ayat - mukasurat 572
Surah Al-Muzammil (Yang Berselimut) 
Surah ini mengandungi 20 ayat - mukasurat 574Surah Al-Muddathir (Yang Berselimut)
Surah ini mengandungi 56 ayat - mukasurat 575Surah Al-Qiamah (Kebangkitan)
Surah ini mengandungi 40 ayat - mukasurat 577Surah Al-Insaan (Manusia)
Surah ini mengandungi 31 ayat - mukasurat 578Surah Al-Mursalat (Yang Diutus)
Surah ini mengandungi 50 ayat - mukasurat 580Surah An-Naba’ (Berita Besar) 
Surah ini mengandungi 40 ayat - mukasurat 582Surah An-Naazi’aat (Yang Mencabut)
Surah ini mengandungi 46 ayat - mukasurat 583Surah ‘Abasa (Dia Bermasam Muka) 
Surah ini mengandungi 42 ayat - mukasurat 585Surah At-Takwiir (Menggulung) 
Surah ini mengandungi 29 ayat - mukasurat 586Surah Al-Infitaar (Pecah Belah)
Surah ini mengandungi 19 ayat - mukasurat 587Surah Al-Mutaffifiin (Golongan yang Curang) 
Surah ini mengandungi 36 ayat - mukasurat 587Surah Al-Insyiqaaq (Terbelah)
Surah ini mengandungi 25 ayat - mukasurat 589
Surah Al-Buruj (Gugusan Bintang) 
Surah ini mengandungi 22 ayat - mukasurat 590Surah At-Taariq (Pengunjung Malam) 
Surah ini mengandungi 17 ayat - mukasurat 591
Surah Al-A’laa (Yang Tertinggi)
Surah ini mengandungi 19 ayat - mukasurat 591Surah Al-Ghaasyiah (Peristiwa yang Menggelisahkan)
Surah ini mengandungi 26 ayat - mukasurat 592Surah Al-Fajr (Fajar/Sinar Mentari) 
Surah ini mengandungi 30 ayat - mukasurat 593Surah Al-Balad (Negeri) 
Surah ini mengandungi 20 ayat - mukasurat 594Surah Asy-Syams (Matahari)
Surah ini mengandungi 15 ayat - mukasurat 595Surah Al-Lail (Malam)
Surah ini mengandungi 21 ayat - mukasurat 595
Surah Adh-Dhuha (Pagi yang Cemerlang)
Surah ini mengandungi 11 ayat - mukasurat 596Surah Al-Insyirah/Al-Syarah (Kelapangan)
Surah ini mengandungi 8 ayat - mukasurat 596
Surah At-Tin (Buah Tin)
Surah ini mengandungi 8 ayat - mukasurat 597
Surah Al-‘Alaq (Gumpalan Darah)
Surah ini mengandungi 19 ayat - mukasurat 597
Surah Al-Qadr (Kemuliaan)
Surah ini mengandungi 5 ayat - mukasurat 598
Surah Al-Bayyinah (Bukti yang Nyata)
Surah ini mengandungi 8 ayat - mukasurat 598Surah Al-Zalzalah (Kegoncangan)
Surah ini mengandungi 8 ayat - mukasurat 599Surah Al-‘Aadiyaat (Yang Berlari Kencang)
Surah ini mengandungi 11 ayat - mukasurat 599
Surah Al-Qari’ah (Hari Yang Hingar Bingar)
Surah ini mengandungi 11 ayat - mukasurat 600
Surah At-Takathur (Bermegah-megah)
Surah ini mengandungi 8 ayat - mukasurat 600
Surah Al-‘Asr (Waktu)
Surah ini mengandungi 3 ayat - mukasurat 601
Surah Al-Humazah (Pengumpat)
Surah ini mengandungi 9 ayat - mukasurat 601
Surah Al-Fiil (Gajah)
Surah ini mengandungi 5 ayat - mukasurat 601
Surah Quraisy (Kaum Quraisy)
Surah ini mengandungi 4 ayat - mukasurat 602
Surah Al-Ma’un (Barangan Berguna)
Surah ini mengandungi 7 ayat - mukasurat 602

Surah Al-Kauthar (Melimpah-ruah)
Surah ini mengandungi 3 ayat - mukasurat 602
Surah Al-Kafirun (Golongan Kafir)
Surah ini mengandungi 6 ayat - mukasurat 603
Surah An-Nasr (Pertolongan)
Surah ini mengandungi 3 ayat - mukasurat 603
Surah Al-Masad (Nyalaan Api)
Surah ini mengandungi 5 ayat - mukasurat 603
Surah Al-Ikhlas (Tulus Ikhlas)
Surah ini mengandungi 4 ayat - mukasurat 604
Surah Al-Falaq (Subuh/Dinihari)
Surah ini mengandungi 5 ayat - mukasurat 604
Surah An-Nas (Manusia)
Surah ini mengandungi 6 ayat - mukasurat 604

PAUTAN 01:


PAUTAN LAIN:

Tiada ulasan:

Catat Komen